De eerste studie van het promotieonderzoek van Atlantpromovendus Leon Botter is gepubliceerd:
Borderlinetrekken vormen een gezondheidsrisico voor ouderen: persoonlijkheidskenmerken van deze stoornis verslechteren de kwaliteit van leven aanzienlijk wanneer je ouder wordt.

Er zijn negen symptomen waaraan borderline persoonlijkheidsstoornis herkend kan worden. Al bij bezit van slechts één persoonlijkheidskenmerk wordt een verslechtering gezien van de kwaliteit van leven gedurende het ouder worden. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Universitair Medisch Centrum Groningen, het Radboud Universitair Medisch Centrum en Atlant, centrum voor Chronische Psychiatrische Verpleeghuiszorg, en het Trimbos-instituut. Deze resultaten bevestigen het vermoeden dat borderline persoonlijkheidstrekken een groot gezondheidsrisico vormen gedurende het leven en de gevolgen meer merkbaar zijn op later leeftijd. Niet alleen een volledige borderline persoonlijkheidsstoornis, maar ook enkele trekken verdienen dus de aandacht van onderzoekers, beleidsmakers en -vooral- zorgverleners.

Fysieke en mentale gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven is een subjectief begrip en in dit onderzoek vertaald naar tevredenheid van mensen met hun fysieke en mentale gezondheid. De resultaten wijzen uit dat met het ouder worden de mentale gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven verbetert. Bezit van slechts één borderline persoonlijkheidstrek doet deze stijging van kwaliteit van leven volledig teniet. De fysieke gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven daalt met het ouder worden, en daalt extra hard als er sprake is van borderline persoonlijkheidstrekken.

Borderline persoonlijkheidsstoornis en ouderen
Er is discussie over in welke mate borderline persoonlijkheidsstoornis voor komt onder ouderen en of het ziektebeeld zich anders uit. Deze studie suggereert dat met name extreme stemmingswisselingen en een chronisch gevoel van leegte op latere leeftijd de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Dat pleit voor alertheid voor deze borderline persoonlijkheidstrekken bij clinici en kan een overweging vormen om ouderen met psychotherapie te behandelen. Daarnaast is het van belang om borderline persoonlijkheidsproblematiek vroeg in het leven te signaleren en te behandelen, om een stapeling van problemen en een nadelig effect op de kwaliteit van leven voor te zijn.

NEMESIS-2 en achtergrond onderzoek
In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2, een grootschalige studie uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de algemene volwassen bevolking. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van alle gegevens van de 5303 deelnemers (leeftijd 21-72 jaar) die aan de tweede meting van deze studie deelnamen.

Het volledige artikel is gepubliceerd in European Psychiatry (2021) en vrij verkrijgbaar via deze link.
Botter L, ten Have M, Gerritsen D, de Graaf R, van Dijk SDM, van den Brink RHS, Oude Voshaar RC (2021). Impact of borderline personality disorder traits on the association between age and health-related quality of life: a cohort study in the general population. European Psychiatry, 64(1), e33, 1-8https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.27

Delen: