Maandag 10 oktober 2016 om 10.00 uur zal Monique van Bruggen-Rufi, muziektherapeut en onderzoeker bij Atlant Zorggroep, de resultaten van het onderzoek naar de effecten van muziektherapie bij mensen met de ziekte van Huntington presenteren in het Grand Café van Verpleeghuis Heemhof (Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn).

Het onderzoek vond plaats tussen oktober 2014 en mei 2016 binnen de muren van de verpleeghuizen Overduin, Kloosterhoeve, Gulden Huis en Heemhof (afd.Everest), en werd geleid door Monique van Bruggen-Rufi. Er is onderzocht of cliënten met de ziekte van Huntington, die wekelijks therapie krijgen, zich na verloop van tijd beter kunnen uiten dan cliënten die een andere activiteit aangeboden krijgen. Tegelijkertijd is er gekeken of dit leidt tot beïnvloeding van het gedrag en vooral of de kwaliteit van leven daardoor beter wordt.

De ziekte van Huntington is een steeds verdergaande (progressieve) erfelijke hersenaandoening. Het verloop van de ziekte is onvoorspelbaar. Dat komt onder andere door het aantal ernstige stoornissen dat deze ziekte met zich mee kan brengen.

Wilt u deze presentatie van de resultaten bijwonen, dan bent u van harte welkom.
Opgave graag voor 1 oktober 2016 bij Yvonne Zimmerman. Y.Zimmerman@atlant.nl

Delen: