Kwaliteitskader

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt sinds januari 2017 het wettelijk kader voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het kwaliteitsplan van Atlant komt hieruit voort en is gebaseerd onze visie: WIJ GEVEN RUIMTE en op de KADERBRIEF 2018.

Ons kwaliteitsplan is opgesteld vanuit overleg met de leden van de cliëntenraden, medewerkers verpleging en verzorging, behandelaren, leidinggevenden, het managementteam, de bestuurder en de Raad van Toezicht.

Bekijk hier het Kwaliteitsplan 2018