Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht


Lees hier het Jaarverslag 2018 van de Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Mevrouw C.M. (Cindy) van de Velde-Kremer, voorzitter
De heer H.J. (Hendrik Jan) Barten, lid en tevens lid auditcommissie Financiën
De heer J.R. (Jaap) Hoekzema, lid en tevens lid auditcommissie Financiën (voorzitter)
De heer H.J.M. (Henk) Reimert, lid en tevens lid auditcommissie Kwaliteit
Mevrouw F.Y. (Froukje) Runia, lid en tevens lid auditcommissie Kwaliteit (voorzitter)

De Raad van Toezicht is bereikbaar via rvt@atlant.nl