In nauwe afstemming met Klein Geluk, Zorggroep Apeldoorn, Gelre ziekenhuis, Vérian, HOOG en de veiligheidsregio wordt er in de regio gewerkt aan het extra creëren dan wel vrijmaken van plaatsen voor mensen met een coronabesmetting die vanuit het ziekenhuis of 1e lijn komen en niet naar de thuissituatie kunnen of thuis kunnen blijven. Op deze manier helpen wij het ziekenhuis om plaatsen beschikbaar te blijven houden voor spoedgevallen. Bij Atlant hebben wij afdeling Passage in Beekbergen hiervoor beschikbaar gesteld.

Wat betekent dit voor Atlant?
In samenwerking met bovengenoemde partijen hebben wij aangegeven om bij Atlant ook plaatsen beschikbaar te stellen. Dit zijn plaatsen voor corona besmette mensen die vooral vallen binnen onze specifieke doelgroepen (Huntington, Korsakov en Chronisch Psychiatrische verpleeghuiszorg). Concreet betekent dit dat wij veertien plaatsen vrij hebben gemaakt voor de specifieke doelgroepen. De bewoners die tot afgelopen weekend op de afdeling woonden zijn maandag allemaal verhuisd naar andere afdelingen binnen onze organisatie. Alle betrokkenen zijn hierover geïnformeerd en het is fantastisch om te zien hoe snel we dit met elkaar gerealiseerd hebben en dat iedereen vanuit alle kanten heeft meegedacht en meegeholpen. Zo nodig zal Atlant daarnaast zeven extra plaatsen creëren. Deze worden, afhankelijk van de vraag, gebruikt voor mensen met dementie, hetzij met hetzij zonder coronabesmetting.

Passage
De afdeling Passage van locatie Marken Haven in Beekbergen is een volledig afgesloten afdeling en krijgt tijdelijk een aparte eigen ingang en een vast team medewerkers dat met beschermende kleding en mondkapjes werkt. Om verspreiding te voorkomen, kan er ook op deze afdeling geen bezoek komen. Met deze maatregelen is er dan ook geen verhoogd risico voor onze bewoners op de andere afdelingen. Op dit moment zijn er voor deze afdeling nog geen bewoners aangemeld.

Samenwerking
Bij onze collega-instellingen komen ook speciale afdelingen voor corona besmette mensen. Bij Zorggroep Apeldoorn zijn vanaf deze week twee afdelingen voor in totaal 32 mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben en het coronavirus hebben. Er bevindt zich één geïsoleerde afdeling op locatie Randerode, afdeling Koudhoorn en één geïsoleerd huisje voor mensen met dementie op locatie Casa Bonita, afdeling Koningsbeek. De speciale afdelingen worden samen met Zorggroep Apeldoorn en Klein Geluk gerund en waar nodig draagt ook het Gelre ziekenhuis en mensen vanuit de GGD bij aan de zorgverlening. Omdat de extra gecreëerde plaatsen een gezamenlijk initiatief zijn, kan het dus zijn dat wij ook personeel op andere locaties gaan inzetten of dat er collega’s van andere organisaties op onze afdeling Passage komen werken. We doen dit allemaal in nauwe afstemming en alles met als doel om ervoor te zorgen dat we goede zorg kunnen leveren en de ziekenhuizen kunnen ondersteunen waar nodig.

Alle informatie omtrent het coronavirus vindt u op deze pagina.

Delen: