Op weg naar een rookvrij Atlant

Bij Atlant zijn we op weg naar een rookvrije organisatie. In afstemming met de centrale en lokale cliëntenraden, de ondernemingsraad en medewerkers zijn er hierover nieuwe afspraken gemaakt. Sinds 3 juli 2023 geldt er op het terrein van Atlant een rookverbod. Uitzondering hierop zijn aangewezen plaatsen.

Atlant wil ruimte geven aan bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers om zichzelf te zijn. Tegelijk willen we hen ook een veilige, gezonde en rookvrije woon- of werkplek bieden. We beseffen dat deze twee ambities met elkaar kunnen schuren. Ruimte voor de één, mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Wij zijn daarom niet tegen rokers, maar wel vóór een rookvrije organisatie.

Wat merkt u daarvan?

  • Sinds 1 mei 2023 geldt er op het terrein van Atlant een rookverbod voor medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers. Met uitzondering van aangewezen plaatsen.
  • Sinds 3 juli 2023 geldt dit rookverbod ook voor bewoners.
  • In het eigen appartement van bewoners mag niet meer worden gerookt.
  • Roken is voor bewoners toegestaan op het privébalkon of privétuin.
  • Ook bij in- en uitgangen van gebouwen mag niet meer gerookt worden.
  • Sinds 1 mei verkoopt Atlant geen tabaksproducten meer.
  • Wanneer bewoners of medewerkers willen stoppen met roken, helpt Atlant hier graag bij.
  • Het nieuwe rook(vrij)beleid wordt opgenomen in de huisregels van de locaties.

We realiseren ons dat het nieuwe rook(vrij)beleid voor de een goed nieuws is en voor de ander minder. Alleen gezamenlijk kunnen we invulling geven aan een prettige woon-en werkomgeving.

Landelijke ontwikkelingen

De gehele zorg in Nederland wordt rookvrij. Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen door roken of meeroken. Roken is een van de grootste veroorzakers van ziektes in ons land. De Rijksoverheid heeft daarom samen met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland een doel gesteld: een rookvrije generatie in 2040. Om hieraan bij te dragen hebben zorgorganisaties afgesproken om in 2030 rookvrij te zijn. De overheid heeft dit vastgelegd in de wet.

Delen: