Wat kan geestelijke verzorging voor u doen?

Wat is geestelijke verzorging?

U kunt een beroep doen op geestelijke verzorging als u behoefte heeft om te praten, stil te staan of uw hart te luchten;
•over wat u is overkomen
•over uw leven
•over de zin van dit alles
•over uw geloof of ongeloof

Voor wie is geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging is er voor een ieder die een gesprekspartner zoekt voor zijn of haar levens- en/of geloofsvragen. Het gaat om uw levensverhaal, uw vragen, uw levensbeschouwing of uw geloof.

Wat merkt u van geestelijke verzorging in de praktijk?

Geestelijke verzorging is niet zo zichtbaar omdat het meestal om gesprekken gaat. Deze zijn persoonlijk en worden onder vier ogen gehouden. De geestelijk verzorger organiseert ook een aantal activiteiten. U vindt hierover informatie bij de locaties Heemhof, Markenhof, Marken Haven en Sprengenhof.

Herdenkingsbijeenkomsten

Eens per jaar, meestal in november, wordt op elke locatie een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. Daar worden cliënten herdacht die in de afgelopen periode zijn overleden. Familie, vrijwilligers, medewerkers en afhankelijk van de locatie ook bewoners, worden van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Bereikbaarheid

De geestelijk verzorger is te bereiken via de recepties van de genoemde locaties.