Wat kan de ergotherapeut voor u doen?

Wat is Ergotherapie?

Als dagelijkse activiteiten niet meer zo makkelijk gaan als gevolg van een ziekte of ouderdom kan Ergotherapie u helpen dit weer zo veel mogelijk zelfstandig te doen. Kon u eerder zelfstandig douchen, en merkt u dat dat niet meer zo goed lukt? Merkt u dat u bij het bridgen de kaarten niet meer vast kunt houden? Of misschien heeft u simpelweg de energie niet meer om verschillende dingen op één dag te doen? In dat geval kan een ergotherapeut u van dienst zijn.

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

De ergotherapeut probeert in overleg met u uw zelfstandigheid in praktische, alledaagse zaken zo goed mogelijk te behouden of te verbeteren. Het doel is dat u zo comfortabel en waar mogelijk zelfstandig uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren, eventueel op aangepaste wijze. Denk hierbij aan activiteiten als eten en drinken, wassen, aankleden, zitten, liggen, schrijven en huishoudelijke activiteiten.

Deze activiteiten kunnen samen worden geoefend, of ze kunnen op een andere manier aangeleerd en uitgevoerd worden. Eventueel met behulp van hulpmiddelen. Daarnaast kijkt de ergotherapeut samen met u of uw dagen anders kunnen worden ingedeeld. Zodat u meer energie en tijd overhoudt voor andere dingen. Dit gebeurt allemaal in goed overleg, zodat u die activiteiten weer kunt uitvoeren die voor u belangrijk zijn.

De ergotherapeut kan ook hulp bieden aan naaste familie of mantelzorger(s) van een cliënt.

Wilt u meer weten over ergotherapie bij Atlant?

Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer (055) 506 72 48 of info@atlant.nl.

Folder Ergotherapie
Infoblad Ergotherapie
Tarievenlijst Ergotherapie 2024
De tarievenlijst is van toepassing wanneer de behandeling niet vanuit uw zorgverzekering vergoed wordt.

Op Zorgzoeker websites is Atlant te vinden onder Markenhof.