Wat kan de ergotherapeut voor u doen?

Wat is Ergotherapie?

Als dagelijkse activiteiten niet meer zo makkelijk gaan als gevolg van een ziekte of handicap kan Ergotherapie u helpen dit weer zo veel mogelijk zelfstandig te doen. Kon u eerder zelfstandig douchen, en merkt u dat dat niet meer zo goed lukt? Kon u eerder naar de supermarkt en gaat dat nu steeds lastiger omdat lopen of fietsen niet of nauwelijks meer gaat? Merkt u dat u bij het bridgen de kaarten niet meer vast kunt houden? Of misschien heeft u simpelweg de energie niet meer om verschillende dingen op één dag te doen? In dat geval kan een ergotherapeut u van dienst zijn.

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

De ergotherapeut probeert in overleg met u uw zelfstandigheid in praktische, alledaagse zaken zo goed mogelijk te behouden of te verbeteren. Dit kan door activiteiten te oefenen of door ze u op een andere manier te leren uitvoeren. Eventueel met behulp van hulpmiddelen. Daarnaast kijkt de ergotherapeut samen met u of uw dagen anders kunnen worden ingedeeld. Zodat u meer energie en tijd overhoudt voor andere dingen. Dit gebeurt allemaal in goed overleg, zodat u die activiteiten weer kunt uitvoeren die voor u belangrijk zijn.

De ergotherapeut kan ook hulp bieden aan naaste familie of mantelzorger(s) van een cliënt. Bijvoorbeeld wanneer iemand begint te dementeren. Een speciaal ontwikkeld programma met tips, voorlichting en advies voor cliënt en familie of mantelzorger(s) kan goede oplossingen bieden.

De eerstelijns ergotherapie wordt verzorgd door de volgende therapeuten:

  • Karlien Weltevreden
  • Dian Worm
  • Maaike Brandsma
  • Marieke Buitenhuis-Kamps, ParkinsonNet-therapeut
  • Lianne van Veldhuizen, SI-geschoold therapeut

Wilt u meer weten over ergotherapie bij Atlant?

Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer (055) 506 72 48 of info@atlant.nl.

Van artsen ontvangen wij een verwijzing graag via ZorgDomein. Wanneer wij een verwijzing of vraag ontvangen, dan nemen we binnen 5 werkdagen contact op voor een passende afspraak.

In principe worden afspraken tijdens kantoortijden met u ingepland. U maakt daarover afspraken met uw therapeut. Voor meer informatie kunt u onderstaande folder raadplegen. Het infoblad geeft aanvullende informatie voor mensen die in behandeling komen. De tarievenlijst is van toepassing wanneer de behandeling niet vanuit uw zorgverzekering vergoed wordt.

Folder Ergotherapie
Infoblad Ergotherapie
Tarievenlijst Ergotherapie 2023

Op Zorgzoeker websites is Atlant te vinden onder Markenhof.