Wat is Video Interactie Begeleiding?

Omgaan met gedrags- en/of communicatieproblemen

Als er sprake is van moeilijke communicatie, moeilijke situaties of van gedrag van cliënten waar verzorgers moeite mee hebben kan Video Interventie Ouderenzorg (VIO) worden ingezet. Dit is een methode waarbij de verzorging van de cliënt wordt begeleid met behulp van video-opnames. Aan de hand van de videobeelden krijgt de verzorging adviezen over de benadering van de cliënt en een opdracht die men meteen in de praktijk kan oefenen in het contact met de cliënt.

Hoe werkt VIO?

Er worden korte video-opnames gemaakt van het contact tussen de verzorger(s) en de cliënt, in eerste instantie van een situatie waarin het contact wel goed verloopt. Samen met de VIO Begeleider kijken de verzorgers op een geschikt moment terug naar deze beelden. Waar vooral naar wordt gekeken is hoe het nu komt dat het contact goed verloopt en wat de cliënt van de verzorgers nodig heeft om dat contact goed te laten verlopen. De verzorgers krijgen een opdracht en gaan hiermee oefenen in het contact met de cliënt. Na de eerste video-opname volgen nog twee tot drie opnames van het contact tussen de verzorging en de cliënt, maar nu van de probleemsituatie. Na al deze opnames te hebben gezien, hebben de verzorgers voldoende handvatten waardoor het contact beter verloopt, en de begeleiding kan worden afgesloten. Hoe meer verzorgers er meekijken naar de opnames, des te beter de overdracht naar het gehele team is. Er kan ook na afloop van het hele traject een samenvatting van de opnames worden gegeven door de VIO Begeleider tijdens een teambespreking.

De methode is ook uitermate geschikt voor de partner (of andere familieleden) in het contact met hun familielid, bijv. bij de cliënten van de dagbehandeling.

VIO kan ondersteuning bieden bij de volgende situaties:

• een beperkte mogelijkheid tot contact
• afasie/problemen met de taal
• moeilijk te begrijpen gedrag
• onrustig gedrag
• opstandig gedrag
• steeds weer aandacht vragen
• agressief gedrag
• gedragsproblemen bij de dagelijkse zorg (bijv. het niet willen aankleden, niet willen eten).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze VIO begeleiders:

Maaike Nieuwkamp-Bosma, m.bosma@atlant.nl, 055-5783300 (3355) / 055-5067200 (7401)
Yvonne Zimmerman, y.zimmerman@atlant.nl, 06-20540658