Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde

Specialist Ouderengeneeskunde voor Eerstelijns-consultatie

De huisarts kan onze specialisten ouderengeneeskunde consulteren bij kwetsbare ouderen en complexe problematiek zowel in de thuissituatie als in de woonzorgcentra.

De specialist ouderengeneeskunde kan geconsulteerd worden over de volgende onderwerpen:
• Zorgvragen of opname
• Of een somatische of psychogeriatrische indicatie noodzakelijk is
• Medische besluitvorming over wel of niet behandelen/diagnostiek
• Probleemanalyse bij multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid
• Mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie
• Dementie en gedragsproblemen
• Stemmingsproblemen
• Polyfarmacie
• Decubitus en wondbehandeling
• Wils(on)bekwaamheid
• Chronische progressieve neurologische ziekten (MS, M.Parkinson en ALS)
• Palliatieve terminale zorg

De specialist ouderengeneeskunde werkt in een geriatrisch team dat kan bestaan uit een ergotherapeut, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist en diëtist. Voor cliënten die nog geen Wlz-indicatie hebben valt deze dienstverlening onder de Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen (GZSP).

Contactgegevens:

Atlant
Kuiltjesweg 1
7361 TC Beekbergen
Telefoon secretariaat 055 – 506 7248
Fax: 055 – 529 5012

Indien u een verwijzing voor een consult faxt, vermeldt u dan de volgende gegevens:
• NAW van patiënt en het telefoonnummer van de contactpersoon
• Gegevens huisarts
• Vraagstelling
• Voorgeschiedenis, actuele medicatie en eventuele relevante brieven of laboratorium gegevens