Wat kan de psycholoog voor u doen?

Een psycholoog is iemand die zich bezighoudt met het gedrag van mensen; dat wat ze doen, wat ze denken en hoe ze zich voelen.

Het is mogelijk dat u tijdens uw verblijf bij Atlant te maken krijgt met het werk van de psycholoog. Door ziekte of andere ingrijpende gebeurtenissen in uw leven zijn mogelijk problemen ontstaan, waar de psycholoog u bij zou kunnen helpen. Hierbij kunt u denken aan rouw, angst, depressieve klachten of problemen met het geheugen of de aandacht. U kunt zelf last hebben van bepaalde klachten, maar vaak zijn het vooral andere mensen, zoals familie of verzorgenden, die de problemen het eerst bemerken. Het kan een reden zijn om de psycholoog te vragen onderzoek te doen naar waar de klachten vandaan komen. Bijvoorbeeld een onderzoek naar het functioneren van het geheugen of de stemming.

De informatie uit het psychologisch onderzoek en gesprekken kan worden gebruikt voor het formuleren van adviezen ten behoeve van u, uw familie en/of uw verzorgers, zodat ieder beter in staat is om de problemen te begrijpen en er mee om te gaan. De psycholoog kan ook in overleg met u besluiten om door middel van persoonlijke gesprekken u verder te helpen.

De huisarts kan onze (GZ-)psychologen consulteren bij kwetsbare ouderen en complexe problematiek zowel in de thuissituatie als in de woonzorgcentra voor onderzoek, advies of intercollegiaal overleg. De psycholoog zoekt hierbij zo nodig afstemming met andere disciplines zoals een specialist ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en diëtist. Voor cliënten die nog geen Wlz-indicatie hebben valt deze dienstverlening onder de Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen (GZSP).

Wilt u meer weten over de hulp van een psycholoog?
Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens 
Atlant
Kuiltjesweg 1
7361 TC Beekbergen
Telefoon Medisch Secretariaat 055 – 506 7248
Fax: 055 – 529 5012

Indien u een verwijzing voor een consult faxt vermeldt u dan de volgende gegevens:
• NAW van cliënt en het telefoonnummer van de contactpersoon
• Gegevens huisarts
• Vraagstelling
• Voorgeschiedenis, actuele medicatie en eventuele relevante brieven of laboratorium gegevens