Wat kan maatschappelijk werk voor u doen?

De medisch maatschappelijk werker kan betrokken worden bij aanmeldingen voor de verpleeghuizen Markenhof, Marken Haven en Heemhof (afdeling Dahlia). Dit gebeurt op verzoek van de opnamecommissie. De maatschappelijk werker informeert naar uw achtergronden en adviseert of plaatsing op de wachtlijst binnen Atlant passend is.

Als u bij opname binnen Atlant een woning achterlaat en er geen familie is die uw zaken kan behartigen, kan de maatschappelijk werker u hulp bieden bij de zaken die geregeld moeten worden.

De maatschappelijk werker kan gevraagd worden om de levensgeschiedenis van de bewoner in kaart te brengen. Dit kan helpend zijn de zorg zo goed mogelijk bij u en uw wensen te kunnen laten aansluiten.

Er kunnen vragen bij u spelen hoe u om kunt gaan met uw handicap of ziekte en de veranderde leefomstandigheden. De maatschappelijk werker kan u hierbij ondersteunende en stabiliserende begeleiding bieden. Zij kan u helpen bij het gebruiken van de mogelijkheden die er wel zijn. Ze kan daarbij ook ondersteuning bieden aan het verzorgend personeel rondom vragen als hoe om te gaan met bepaald (probleem)gedrag.

De maatschappelijk werker kan hulp bieden aan uw familie bij het omgaan met de veranderde situatie.
Het kan zijn dat familie meer zicht op uw ziektebeeld en de gevolgen daarvan nodig heeft. Het kan ook zijn dat er hulp nodig is om de contacten met de familie te verbeteren of te herstellen. Zij kan daarbij behulpzaam zijn.

Ook begeleidt de maatschappelijk werker zelfhulpgroepen, zodat ervaringen met lotgenoten kunnen worden gedeeld. Ook kan informatie worden gegeven over het ziektebeeld en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Als het nodig is dat er bewindvoering wordt ingesteld kan de maatschappelijk werker hierover informatie geven en helpen bij het aanvragen hiervan. Ook bij het aanvragen van mentorschap kan hulp geboden worden.

Wanneer voor u een andere woonvoorziening gezocht wordt kan de maatschappelijk werker hierbij betrokken worden. Zij kan ook behulpzaam zijn bij de vele praktische zaken die geregeld moeten worden.

Voor al deze zaken kan het maatschappelijk werk ingezet worden.

Wilt u hulp van een maatschappelijk werker of heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op. We zijn te bereiken via (055) 506 74 56 of info@atlant.nl.