Wat kan de logopedist voor u doen?

Wat doet de logopedist?

De logopedist houdt zich bezig met communicatie- en slikproblemen. En richt zich hierbij op onderzoeken en behandelen, het geven van advies en voorlichting, en het begeleiden van de cliënt en zijn/haar omgeving. De logopedist biedt hulp en ondersteuning om deze problemen te verhelpen of te verbeteren.

Bij welke problemen kan ik bij een logopedist van Atlant terecht?

Communicatie kan bemoeilijkt worden door problemen met: taal, articulatie(spraak), stem, gehoor en slikken. De logopedisten van Atlant werken binnen de behandeling aan het verbeteren of het zo goed mogelijk in standhouden van deze functies.

Problemen waarmee mensen bij de logopedist komen zijn bijvoorbeeld;

Taal
Bij hersenaandoeningen kunnen taalproblemen ontstaan. Iemand kan bijvoorbeeld de goede woorden of de woordvolgorde niet vinden. Ook kan het zijn dat het begrijpen van boodschappen en informatie moeilijk gaat. De logopediebehandeling is er op gericht om de taalvaardigheden te trainen. Verder kan logopedie zich richten op het aanleren van andere strategieën om zich uit te drukken. Bijvoorbeeld door iets aan te wijzen of gebruik te maken van visueel materiaal, zoals foto’s en geschreven tekst.

Articulatie
Bij articulatieproblemen is er iets mis met de spieren of de aansturing van de spieren van de mond en/of het mondgebied. Daardoor neemt de verstaanbaarheid af. De logopedist oefent bij articulatieproblemen aan de mondmotoriek en de klankvorming om zo de uitspraak te verbeteren. Een andere mogelijkheid is het leren omgaan met een ondersteunend communicatiehulpmiddel, zoals het gebruik van een computer.

Stem
Bij stemproblemen wordt aandacht besteed aan een goede houding, ademhaling en het aanleren van stemtechnieken. Zo kan het stemgebruik verbeteren en zal de stem zo optimaal mogelijk klinken.

Gehoor
Bij gehoorproblemen kunnen zowel de slechthorende als zijn omgeving geholpen zijn bij advies over omgang met de slechthorendheid en bijvoorbeeld een hoorapparaat. Ook een training in het spraakafzien (liplezen) behoort tot de mogelijkheden.

Kauwen en slikken
Het eten en drinken kan gepaard gaan met kauw- of slikproblemen. De logopedist bepaalt of training de kauw- en slikfunctie kan verbeteren. Ook wordt er gekeken of aanpassing van de voedselconsistentie nodig is. Tevens kunnen adviezen voor houding en voor aangepaste sliktechnieken gegeven worden.

De logopedie wordt verzorgd door de volgende therapeuten:

  • Janneke Albers
  • Maaike Nieuwkamp-Bosma
  • Margret Knoll, ParkinsonNet-therapeut
  • Rebecca Stricker
  • Eveline Boek
  • Els van der Net

Wilt u meer weten over logopedie bij Atlant?

Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer (055) 506 72 48 of info@atlant.nl.

Van artsen ontvangen wij een verwijzing graag via ZorgDomein. Wanneer wij een verwijzing of vraag ontvangen, dan nemen we binnen 5 werkdagen contact op voor een passende afspraak.

In principe worden afspraken tijdens kantoortijden met u ingepland. U maakt daarover afspraken met uw therapeut. Voor meer informatie kunt u onderstaande folder raadplegen. Het infoblad geeft aanvullende informatie voor mensen die in behandeling komen. De tarievenlijst is van toepassing wanneer de behandeling niet vanuit uw zorgverzekering vergoed wordt.

Folder Logopedie
Infoblad Logopedie
Tarievenlijst Logopedie 2024

Op Zorgzoeker websites is Atlant te vinden onder Markenhof.