Onderzoeksagenda | accenten Psychogeriatrische verpleeghuiszorg 

Psychiatrische comorbiditeit en persoonlijkheidsstoornissen

Een deel van de verpleeghuisbewoners met dementie heeft een psychiatrische voorgeschiedenis en/of  vertoont probleemgedrag wat lijkt voort te komen uit een persoonlijkheidsstoornis. Na opname in het verpleeghuis wordt vaak niet uitgezocht of een persoonlijkheidsstoornis al voor de ziekte aanwezig was en de invloed ervan op het huidige gedrag van de bewoner. Binnen dit accent richten we ons op het kaart brengen van de prevalentie van psychiatrische problemen en persoonlijkheidsstoornissen. Ook willen we onderzoeken in hoeverre er sprake is van een persoonlijkheidsverandering door dementie.

Met meer inzicht in bovenstaande factoren kan er betere zorg en behandeling voor deze bewoners worden gerealiseerd.

Familieparticipatie

Onder familieparticipatie verstaan we zorg en ondersteuning die naasten verlenen en die voortkomt uit onderlinge relaties. Hiermee wordt betrokkenheid en inspraak versterkt op onderwerpen rondom het dagelijks leven, de zorg en het welzijn van de verpleeghuisbewoner met dementie. Om familieparticipatie betekenisvol in te richten verkennen we de behoeftes van naasten en zorgmedewerkers en verkennen we welke manieren hier goed bij aansluiten om dit te optimaliseren. Daarnaast is het belangrijk om te kijken welke rol de casemanager, die in de thuissituatie reeds samenwerkingsafspraken heeft gemaakt met naasten, hierin zou kunnen spelen.

Implementatie levensgeschiedenis, culturele aspecten en groepsdynamiek

Meer dan 80% van de verpleeghuisbewoners met dementie vertoont probleemgedrag. Bij de analyse van dit probleemgedrag worden de levensgeschiedenis van bewoner, culturele/spirituele aspecten en de interactie met zijn/haar medebewoners soms nog onvoldoende meegenomen. Verder onderzoek richten we op het verkennen van manieren om deze elementen effectief op te nemen in de analyse van probleemgedrag. Hierdoor kan het probleemgedrag van de bewoner zorgvuldiger en breder worden geanalyseerd, wat kan bijdragen aan betere interventies op het gedrag, betere zorg en kwaliteit van leven van de bewoner. 

Roepgedrag

Verpleeghuisbewoners met dementie vertonen soms roepgedrag. Vanuit eerdere onderzoeken is bekend dat er nagenoeg geen bewezen effectieve interventies zijn die het gedrag kunnen verminderen. Roepgedrag heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van de bewoners zelf en diens medebewoners. Daarnaast voelen naasten, zorgmedewerkers en behandelaren zich vaak machteloos en handelingsverlegen. We willen verkennen wat de impact van roepgedrag is op bewoner zelf en de betrokkenen en op welke manieren we effectief met roepgedrag om kunnen gaan in de behandeling en benadering.