Onderzoeksagenda | accenten Korsakov

Cognitie en gedrag

De komende jaren vervolgen we het onderzoek naar executieve functiestoornissen en de relatie van deze stoornissen met probleemgedrag bij mensen met het syndroom van Korsakov. Hierbij wordt tevens onderzocht wat de relatie is tussen executieve functiestoornissen en apathie. Daarnaast onderzoeken we hoe we bewustzijnsproblemen (awareness) bij mensen met het syndroom van Korsakov kunnen herkennen en aanpakken. Met meer inzicht in de aard van de executieve functiestoornissen en bewustzijnsproblemen en de invloed daarvan op mensen met het syndroom van Korsakov en op hun omgeving kunnen we de zorg nog beter laten aansluiten bij de specifieke behoeften van deze groep mensen.

Begeleidingsstijlen

Aan het eerdere onderzoek van Specialist Ouderengeneeskunde Ineke Gerridzen naar opvattingen van zorgmedewerkers over goede zorg bij mensen met het syndroom van Korsakov geven we een vervolg. Hierbij verschuift de focus naar de verschillende manieren waarop zorgmedewerkers goede zorg kunnen verlenen, dit noemen we begeleidingsstijlen. Meer inzicht in de begeleidingsstijlen en de behoeften en ervaringen die zorgmedewerkers hebben in het verkrijgen van inzicht in hun eigen begeleidingsstijl leidt mogelijk tot meer kennis en bewustwording van de eigen opvatting over goede zorg en de eigen begeleidingsstijl.

Autonomie en zelfredzaamheid

Om kwaliteit van leven en een gevoel van eigenwaarde te ervaren is het belangrijk om zelfredzaam te zijn en controle te hebben over het eigen leven. Mensen met het syndroom van Korsakov hebben vanwege ernstige cognitieve stoornissen, gedragsproblemen en comorbiditeit echter vaak hulp nodig bij het invullen en het uitvoeren van alledaagse taken. Door een gebrek aan ziekte-inzicht is het maken van een weloverwogen keuze bovendien vaak niet meer goed mogelijk waardoor spanning ontstaat tussen de behoefte aan autonomie en noodzakelijke zorg. De komende jaren richten we ons op dit onderwerp om beter af te kunnen stemmen op de behoeften en mogelijkheden van mensen met het syndroom van Korsakov.

Somatisch functioneren

Chronisch alcoholgebruik, dat vaak gepaard gaat met persisterend roken, kan een verscheidenheid aan fysieke gevolgen hebben, waaronder neurologische, cardiovasculaire en gastro-intestinale gevolgen. Ook maligniteiten en COPD komen vaak voor. Onderzoek naar de beste diagnostiek en behandeling van somatische aandoeningen bij mensen met het syndroom van Korsakov draagt ​​bij aan de kwaliteit van leven. Binnen dit onderwerp starten we met het ontwikkelen van een handreiking ergotherapie bij mensen met het syndroom van Korsakov.