Bij Atlant willen we, mede door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek met de daaruit voortkomende onderzoeksresultaten, de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding leveren. Aan cliënten van vandaag en morgen in een optimale woonleefomgeving. De onderzoeksagenda 2020-2024 geeft daarbij richting aan toekomstig onderzoek. Binnen de onderzoeksagenda worden 7 V’s genoemd die ons helpen bij het steeds verder ontwikkelen van een onderzoekende houding. De V`s staan voor: verwonderen, verkennen, verrichten, verdiepen, verwoorden, verspreiden en verankeren.

We vinden het belangrijk om resultaten te delen en successen te vieren. Daarnaast vinden we het van belang om concrete doelen te stellen en te behalen. Daarvoor is er een visuele weergave met daarin een terugblik op 2020 en vooruitblik naar 2021.

In de terugblik op 2020 zijn de uitreiking van de Gouden Lamp en de Gouden Loep zichtbaar. De Gouden Lamp (prijs voor beste innovatie) is gewonnen door Susanne Tavares Mauricio met haar innovatie de dansavond bij mensen met behoefte aan chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV). De Gouden Loep (prijs voor beste onderzoek) is gewonnen door Alice Klopman voor haar onderzoek naar persoonlijke hoofdkussens. De Gouden Lamp en Loep worden jaarlijks uitgereikt aan medewerkers die hun verwondering hebben omgezet in een onderzoek of innovatie.

We zijn er trots op dat er in 2020 binnen alle specifieke doelgroepen van Atlant zowel praktijkgericht als promotieonderzoek is verricht. Deze onderzoeken zijn allemaal weergegeven in de terugblik 2020.
Bijzonder moment was bovendien de promotie van Dr. Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker. De titel van haar proefschrift luidde:” Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes. Ook wel de Korsakov-studie genoemd.

In 2021 zijn/waren onze speerpunten:
– Verbinding met de kenniscentra verstevigen
– Doorontwikkeling naar expertisecentra voor de doelgroepen chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg, Huntington en Korsakov
– Samenwerking met andere organisaties in bestaande netwerken versterken
– Nog meer publiceren en uitdragen van kennis uit onderzoek
– Zichtbaarheid van onderzoek bij Atlant intern en extern vergroten

Zie hier de terugblik 2020 en het jaarplan 2021.

Heeft u vragen of wilt u graag met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met de onderzoekscoördinatoren van Atlant via onderzoek@atlant.nl.

Delen: