Afgeronde projecten

De afgelopen jaren hebben meerdere wetenschappelijke én praktijkgerichte onderzoeken en innovatieprojecten plaats gevonden binnen Atlant. Deze worden uitgevoerd door eigen medewerkers van Atlant, maar ook door studenten van zowel MBO-, HBO- als universitair niveau. Tevens werkt Atlant samen met een aantal promovendi en hoogleraren.

ERM-Riskmanagement bij patiënten met de ziekte van Huntington

  • De toepassing van vroegsignalering en signaleringsplannen bij patiënten met de ziekte van Huntington

Door de cognitieve stoornissen, neuropsychiatrische problematiek en karakterveranderingen komen bij cliënten met de ziekte van Huntington gedragsproblemen veelvuldig voor. Meestal zijn deze goed hanteerbaar voor medewerkers en leiden ze niet tot crisissituaties. Maar bij sommige cliënten schieten de gangbare benaderingsadviezen en aangebrachte structuur tekort bij het beïnvloeden van het gedrag.

Lees meer

Zelfmalen-project

  • De implementatie van de Kitchen Aid zodat we onze bewoners (met slikproblemen) een zo compleet mogelijk aanbod eten en drinken aan kunnen bieden.

Wij willen onze bewoners (met slikproblemen) graag een zo compleet mogelijk aanbod eten en drinken aanbieden. Omdat er slechts een beperkt aantal voedingsmiddelen op de markt is voor mensen met slikproblemen is er in 2016 is gestart met de implementatie van de Kitchen Aid.

Lees meer

Naamkaartjes projecten

  • Subtitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lees meer

Naamkaartjes projecten

  • Subtitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lees meer

Naamkaartjes projecten

  • Subtitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lees meer

Naamkaartjes projecten

  • Subtitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lees meer