Binnen Atlant vinden we het doen van wetenschappelijk onderzoek van groot belang. We willen blijven leren en ontwikkelen en daarnaast toetsen wat we doen. Die kennis willen we ook delen met anderen, zodat zij er ook weer van kunnen leren. Met als doel: de beste zorg en ondersteuning bieden. Die kennisdeling doen we ook samen met stichting Topcare. Daarom hebben we twee filmpjes ontwikkeld waarin we voorbeelden laten zien van wat we onderzoeken en innoveren bij Atlant. Kijk mee naar de verhalen van medewerkers van Atlant.

Film over twee onderzoeken Korsakov (klik om te bekijken)
In de eerste film belichten we twee onderzoeken:
1. Mensen kunnen op de Markenhof sinds jaar en dag het Dagactiviteitencentrum (het DAC) bezoeken. Vooral voor mensen met het syndroom van Korsakov biedt deze arbeidsmatige daginvulling structuur. Maar wat maakt het DAC nou tot een succes? Daar doen we onderzoek naar. Zodat we de ervaring en kennis gemakkelijker en beter kunnen delen en reproduceren.
2. Hoe kunnen we beter begrijpen wat verschillende gevolgen zijn van het syndroom van Korsakov voor de zogenaamde executieve functiestoornissen, zoals initiatief nemen. Met beter inzicht, ook in individuele verschillen, kunnen we ook beter inspelen op individuele begeleidings- en zorgbehoeften.

Film over iPad applicatie Huntington (klik om te bekijken)
In de tweede film belichten we het innovatieproject met de iPad. Mensen met Huntington Disease kunnen in de loop van het ziekteproces steeds minder goed praten en zijn minder goed te verstaan. Om de communicatie toch mogelijk en leuk te houden hebben logopedisten van Atlant een applicatie op een iPad ontwikkeld. Deze innovatie is gemakkelijk aan te passen, ook door familie en vrienden en kan meegroeien met de gevolgen van het voortschrijden van de ziekte.

Delen: