Paramedische behandeling bij mensen met het syndroom van Korsakov

Meer verdieping en samenwerking tussen verschillende paramedische disciplines. Met als doel de paramedische behandeling voor mensen met het syndroom van Korsakov te optimaliseren. Dat is wat onderzoeksbegeleider Yvonne Zwaagstra graag wilde. Zij combineert binnen Atlant de functies van fysiotherapeut, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker.

Daarom startten de paramedici van Atlant afgelopen jaar een werkgroep. Voor een onderzoekslijn naar paramedische disciplines bij mensen met het syndroom van Korsakov. “Zowel nationaal als internationaal is er nog maar weinig onderzoek gedaan op het gebied van diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie bij mensen met het syndroom van Korsakov”, vertelt Yvonne.  

Leren van elkaar en optimaliseren van behandeling

Behalve meer verdieping en samenwerking zijn er volgens Yvonne nog meer voordelen te behalen: “Paramedici van Atlant hebben in de afgelopen jaren een werkwijze ontwikkeld die we graag meer willen vastleggen en delen. Bovendien weten we ook nog veel niet. En ook daar willen we ons graag op richten”.

Ook diëtist Sabine Blankestijn is betrokken. “Horen wat voor initiatieven anderen al hebben ontplooid en daarmee je voordeel doen”, noemt zij als groot voordeel van deze multidisciplinaire werkgroep. Als voorbeeld vertelt Sabine over logopedisten Janneke Albers en Rebecca Stricker, die in 2021 het landelijk logopedie netwerk Korsakov oprichtten. Hieraan namen ongeveer 25 logopedisten uit heel Nederland deel. Op verzoek van Sabine hebben de logopedisten destijds meteen de vraag gesteld of de diëtisten van de verschillende organisaties deel wilden nemen aan het landelijk diëtisten netwerk dat al bijna 10 jaar bestaat. Hierna namen bijna twee keer zoveel diëtisten deel aan dit netwerk als voorheen. “Ook de ontwikkeling bij ergotherapeuten Eline Böhner en Maaike Brandsma  zijn inspirerend voor de andere disciplines”, illustreert Sabine. “Zij zijn bezig om samen met de collega`s van Lelie zorggroep hun kennis en ervaringen op te schrijven, met als doel om een richtlijn ergotherapie bij Korsakov te ontwikkelen.”

Bijzonder

Op de vraag wat deze werkgroep bijzonder maakt geeft Sabine aan: “Dat we er de tijd voor nemen om bij elkaar te gaan zitten om het te bespreken, normaal gesproken doe je dat niet zo maar.” Yvonne: “Het gaat in deze werkgroep vooral om vooruitdenken, ervaringen delen en plannen maken. En dat geeft ruimte en inspiratie.”

Typisch Atlant?

Is dit nu typisch Atlant? Ja, toch wel, denken beide zorgprofessionals: “De visie van Atlant is: wij geven ruimte. En juist die ruimte is nodig om als professionals een onderzoekslijn als deze samen op te pakken.” Bovendien wonen er bij Atlant op locatie Markenhof in Beekbergen 138 mensen met het syndroom van Korsakov, heeft Atlant al vele jaren ervaring met de doelgroep en hebben ook de betrokken paramedici al langere tijd ervaring met de doelgroep. “We hebben daarbij zelf veel moeten ontdekken en ervaren”, weet Sabine. “In het contact met paramedici van organisaties met minder ervaring met de doelgroep, merken we vaak dat we er veel meer van weten. En vaak gaat het dan om dingen die voor ons heel normaal zijn. Die kennis en ervaring delen we graag.”

“Deze onderzoekslijn past ook bij de ontwikkeling van Atlant tot Doelgroep Expertisecentrum voor de doelgroep Korsakov”, geeft Yvonne aan. “Het is belangrijk dat mensen bij vragen hun weg naar Atlant weten te vinden en dat we samen met de andere DEC`s (doelgroep expertisecentra) en REC`s (regionale expertisecentra) onze kennis verder ontwikkelen en delen.”

Belang voor de bewoners

“Voor bewoners is het van belang dat de behandeling steeds beter wordt afgestemd op hun specifieke behoeften en mogelijkheden, dat we weten hoe we met ze om moeten gaan”, zegt Sabine. “En daarbij helpt het dat we elkaar uitdagen en inspireren”, vult Yvonne aan. “Bovendien proberen we bij Atlant bewoners steeds meer te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeken. Want wat willen zij nu graag verbeterd zien? Wat is voor hen belangrijk?”

Vervolg

“Voor de toekomst zijn er nog veel ideeën en plannen”, vertelt Yvonne enthousiast. Zo werkt  ergotherapeut Eline Böhner aan een onderzoek naar het effect van digitale planborden, nadat zij eerder al onderzoek deed naar het beeldhorloge. Logopedisten Janneke Albers en Rebecca Stricker  starten samen met een logopedist van Lelie zorggroep een onderzoek naar cognitieve communicatiestoornissen bij Korsakov. Fysiotherapeut Marieke Milder is bezig geweest met het toepassen en op maat maken van de fysiotherapie richtlijnen Chronic Obstructive Pulmonary Disease  (longziekte waarbij de longen zijn beschadigd zoals bij chronische bronchitis en longemfyseem) en Claudicatio Intermittens (krampende pijn in de kuiten als gevolg van een gestoorde doorbloeding van de benen, ook wel bekend als ‘etalagebenen’). In de toekomst wil zij graag samen met collega-fysiotherapeut Pascal Hagen hun ervaringen hiermee vastleggen. Sabine heeft samen met de diëtisten van het landelijk netwerk al langere tijd de wens voor een dieetbehandelingsrichtlijn bij Korsakov. Met daarin specifiek aandacht voor gedrag en veelvoorkomende ziektebeelden.  

Zo wordt er op diverse gebieden samengewerkt in de behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov. En overal met hetzelfde doel: nog betere zorg voor de cliënt.

Delen: