Wij hebben onlangs een nieuwe visie samengesteld, deze visie is samen gemaakt. Met cliënten, hun naasten, vrijwilligers en medewerkers. Samen maken wij Atlant tot wat het is. We zochten uit wat er leeft en waarom wij elke dag weer doen wat we doen. Wij keken naar ons verleden en onderzochten wat de toekomst brengt. Uiteenlopende vernieuwende ideeën inspireerden ons. Dat hebben wij allemaal opgeschreven. In onze visie staat wat ons werk is, hoe wij het willen doen en ook waarom wij dit werk doen.
Wij willen de kwaliteit van leven van de mensen die ondersteuning nodig hebben aanzienlijk verbeteren.
Wij geven ruimte. Dat is onze visie.

Vanuit deze nieuwe visie is ook een nieuwe huisstijl ontstaan, vandaar dat wij voortaan Atlant heten en niet meer Atlant Zorggroep. Ons logo en onze kleuren zijn aangepast, passend bij onze nieuwe visie. Wij zijn trots op deze prachtige nieuwe visie en ook op de mooie nieuwe huisstijl. Deze nieuwe huisstijl gaan we de komende maanden verder uitrollen!


Delen: