Als iemand bij Atlant woont of thuiszorg van ons ontvangt, zijn er algemene voorwaarden van toepassing.
Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe algemene voorwaarden. Het gaat om een actualisatie van de algemene voorwaarden van 2018, die op 1 januari 2022 dan ook zijn vervallen. De aanleiding om de algemene voorwaarden te actualiseren is de gewijzigde wetgeving waaronder de Wet zorg en dwang.

Ontvangt u zorg van Atlant, dan krijgt u binnenkort de nieuwe algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere module die op uw zorgovereenkomst van toepassing is.

De Algemene voorwaarden, Bijzondere modules en meer informatie vindt u hier.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via 055 – 506 74 56 of info@atlant.nl.

Delen: