Atlant heeft als één van de 168 deelnemers (zorgaanbieders/verpleeghuislocaties) met de verbeterplannen ‘Dagactiviteitencentrum Korsakov’ en ‘Informatieschermen’ deelgenomen aan het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.

Met het verbeterplan ‘Dagactiviteitencentrum (DAC) Korsakov’ wilde Atlant door middel van onderzoek aantonen dat werken bij het DAC bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov. Het verbeterplan ‘Informatieschermen’ omvatte het plaatsen van interactieve informatieschermen op alle locaties met als doel het gesprek, de samenwerking en interactie versterken tussen cliënten, familie en medewerkers. Daarnaast heeft Atlant samen met Waardigheid en trots een kwaliteitstraject doorlopen.

Waardigheid en trots heeft een overzicht gemaakt van de opbrengsten van de afgelopen paar jaar:
In beeld: https://www.youtube.com/watch?v=LJQB0f7Tibs&sns=em
Bijdragen Atlant: https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/
———————–

In februari 2015 presenteerde voormalig staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Eén van de onderdelen uit het plan Waardigheid en trots is het geven van ruimte aan verpleeghuislocaties die de ambitie hebben om best practice te worden.

Minister Hugo de Jonge: Waardigheid en trots heeft eraan bijgedragen dat de trots en het zelfbewustzijn in de sector weer een beetje is teruggekomen.’

Delen: