Vandaag wordt het Dagactiviteiten Centrum Markenhof (DAC) officieel heropend na een verbouwing. Het DAC draait zo goed dat er een grote wens was om uit te breiden en op die manier meer plek te bieden voor werkzaamheden voor onder andere mensen met het syndroom van Korsakov.

Tussen 15.00 en 16.30 uur viert Atlant Zorggroep de heropening van het DAC, samen met de cliënten en de betrokken partijen. Het doel van het DAC is een zinvolle dagbesteding en daarmee een duidelijke dag- en weekstructuur te bieden aan mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met Huntington en chronisch psychiatrisch verpleeghuiscliënten. Het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van de aanwezige arbeids- en sociale mogelijkheden is een belangrijke doelstelling van het DAC. Hierbij draait het om het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Door het aanbrengen van structuur en kleine aanwijzingen werken mensen zo zelfstandig mogelijk. Het DAC is organisch ontstaan en langzaam doorontwikkeld en gegroeid naar een professionele arbeidsmatige dagbesteding.

Wat is er precies veranderd?
De kaarsenmakerij is uitgebouwd en daardoor zijn er meer plaatsen gekomen voor ook andere doelgroepen, zoals mensen met chronische psychiatrische verpleeghuiszorg. De tuinkas is opnieuw opgebouwd en veranderd in een werkruimte. De tuin activiteiten blijven wel bestaan! Het grootste voordeel is dat de temperatuur in deze ruimte te regelen is, en dat was voorheen niet mogelijk. Bij de kantine is uitgebouwd voor een apart rookgedeelte. Door de totale verbouwing zitten de werkplaatsen ook niet meer verspreid over twee gebouwen en kan er een aparte ruimte gebruikt worden voor mensen die wat meer in rust willen werken. Door deze hele uitbreiding is het nu weer mogelijk om meer (nieuwe) cliënten werkzaamheden aan te bieden.

Delen: