Sharon Lubbers

‘Na mijn opleiding BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) had ik veel zin om te gaan werken en heb me toen kort georiënteerd op het werken in de zorg in Zutphen. Atlant kwam op mijn pad en dat voelde eigenlijk gelijk goed, ik kon ook dichterbij huis werken, maar terugkijkend heb ik een fijn sollicitatiegesprek gehad en was ook mijn start bij Atlant goed.’

Fijn dat je er weer bent!

‘Op 1 juli 2015 ben ik begonnen op locatie De Loohof in Apeldoorn; in het begin vond ik het best moeilijk; helemaal toen een cliënt suïcide had gepleegd. Terugkijkend heb ik ook van deze heftige situatie geleerd, ben een steviger persoonlijkheid geworden. Nu vind ik het prachtig om onderdeel te zijn van iemands thuis; voel me hier op mijn plek en collega’s en bewoners vinden het leuk dat ik er ben. Als ik na een vakantie weer aan het werk ga, krijg ik te horen “hoe was je vakantie en fijn dat je er weer bent! ik heb je gemist”. Hier doe ik het voor.’

Veel ruimte voor scholing

‘We krijgen veel scholing aangeboden en er wordt ook meegedacht over wat jij verder wil. Daarom ben ik in september 2017 gestart met de deeltijdopleiding verpleegkundige niveau 4, en hoop in juni 2019 mijn diploma in ontvangst te nemen. Die verpleegtechnische handelingen leren, zoals het intraveneus injecteren of infuus aanleggen, dat vind ik leuk. Uit die extra, en niet standaard, handelingen haal ik een kick! Na een half jaar in dienst werd me gevraagd de rol van EVV-er op te pakken en heb sindsdien mijn eigen cliënten, dat maakt het werk nog boeiender. Ik heb zes cliënten toegewezen gekregen en ben aanspreekpunt voor hen en de familie, maar ook voor andere disciplines en collega’s. Die meer leidende rol, het mee kunnen denken en bepalen, dát is geweldig. Ik ben dus helemaal tevreden in dit werk, juist die somatische en wat meer organiserende kant past echt bij mij.’

Iedereen is aanspreekpunt voor bepaald onderwerp

‘We werken in een team en iedereen is, naast de gewone zorgtaken, aanspreekpunt voor een bepaald onderwerp. Ik ben dat voor de vrijwilligers hier. Op deze locatie is het goed georganiseerd, er is structuur en we proberen elkaar aan te spreken op elkaars gedrag op een positieve manier. Dat gaat de ene keer beter dan de andere hoor, maar het is wel belangrijk voor een gezellige werksfeer.’

Er wordt echt naar je geluisterd

‘Bij Atlant word je echt gehoord; het moet wel van twee kanten komen; als jezelf iets aangeeft aan opleiding of verandering wordt er geluisterd. Er kan hier veel. Als ik vriendinnen spreek die wel eens mopperen over hun werk, zeg ik altijd : probeer Atlant eens!’