Eline Böhner – Ergotherapeut

Net voordat corona losbarstte, zette ergotherapeut Eline haar verwondering om in een onderzoeksvraag. Het verbaasde haar dat er zoveel werd gewerkt met losse notities en berichten die op het whiteboard van de afdeling werden geplaatst. Deze manier van informatieoverdracht was én niet efficiënt voor de zorgmedewerkers én het leidde tot gebrek aan overzicht bij de bewoners. Dat moest en kon beter, dacht Eline.

Ze wist dat in de gehandicaptenzorg digitale planborden werden gebruikt. Op deze borden kan op een overzichtelijke manier een grote hoeveelheid informatie worden getoond, variërend van het weekmenu en het activiteitenprogramma tot de personeelsbezetting en meer. Juist voor mensen met het syndroom van Korsakov zou dit een uitkomst zijn. Door overzichtelijke informatie te bieden op een centrale plek worden de geheugenproblemen gecompenseerd zonder dat dit betuttelend is.

Enthousiast besloot Eline om een pilot te starten. Helaas, net op het moment dat alles gereed was voor implementatie gooide corona roet in het eten. Als behandelaar mocht Eline door de coronamaatregelen de afdeling niet op, de plek waar het allemaal moest gebeuren. Datzelfde gold voor de leverancier, die de begeleiding nu online moest doen en voor de technische mensen van Atlant, die ervoor zouden zorgen dat de planborden aan de muur werden bevestigd. Kortom, de omstandigheden voor het doen van onderzoek waren niet ideaal.

‘Een onderzoek met tegenslagen levert ook het nodige op’

Een andere hindernis trad juist op toen de eerste versoepelingen werden doorgevoerd. Zonder dat Eline het wist waren de planborden opgehangen en al in gebruik genomen. Dat kon ook omdat de zorg overal nauw bij was betrokken, maar voor het onderzoek was het wat minder plezierig. Zo was er geen nulmeting gedaan en in een pilot moet alles nu eenmaal meetbaar worden gemaakt. Gelukkig kan Eline razendsnel schakelen en toen ze zag hoe enthousiast bewoners en collega’s waren, overheerste vooral blijdschap. Later zou zij er dan wel voor zorgen dat het ook met het onderzoek goed kwam.

Achteraf blikt ze tevreden terug op het proces. Een onderzoek met tegenslagen levert ook het nodige op: niet opgeven bijvoorbeeld, het hebben van een lange adem en je doel scherp houden, ook als de weg hobbelig is. Momenteel wordt gewerkt aan het uitbreiden van de planborden met een app, die het voor bewoners nog makkelijker moet maken om zelf de regie over hun leven te houden. Dat het onderzoek van Eline daaraan heeft bijgedragen, maakt dat ze alle obstakels allang weer is vergeten.


Verwondering is belangrijk omdat het het startpunt is van ontwikkeling. In deze serie verhalen vertellen Atlant collega’s wat hun verwondering is en wat ze ermee gedaan hebben.