Levensreis Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg in beeld gebracht

Op verzoek van Atlant heeft Public Cinema in samenwerking met Birker Research de levensreis van de bewoners die verblijven op onze locatie voor Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg (CPV) in beeld gebracht. De verhalen van Rosa, Emil en Adam laten ons zien hoe het leven van deze mensen eruit ziet.

Complexe doelgroep
De CPV-doelgroep is een hele diverse en complexe groep. Kenmerkend is de stapeling van problemen die spelen bij één persoon. Het gaat om chronisch psychiatrische problematiek, altijd gecombineerd met problemen uit andere domeinen, zoals gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid en/of sociale betrokkenheid. Deze stapeling maakt deze doelgroep uniek, en de zorgvraag complex. Geen persoon is hetzelfde, geen leven is hetzelfde.

Interviews
De levensreis is in beeld gebracht op basis van informatie en ervaringen van onze eigen bewoners, hun naasten, verschillende stakeholders en medewerkers. Gedurende het proces zijn zij individueel of in groepsverband geïnterviewd. Onderzoekers bezochten onze locatie en maakten aan de hand van een praatplaat de verhalen van onze bewoners inzichtelijk. Ook tijdens de groepsinterviews werd live meegetekend met wat er besproken werd. Vervolgens is al deze informatie samengebracht in een drietal verhalen.

Iris Oversier (visueel consultant bij Public Cinema): “Een prachtig project om aan te werken. Ik vond het erg inspirerend om te zien hoe de medewerkers bij Atlant werken met deze bijzondere en complexe doelgroep. We hebben veel mooie en kwetsbare, maar ook ingrijpende en heftige verhalen opgehaald, en ik vond het een eer om deze te vertalen naar een boodschap voor breder publiek.”

Verhalen geven doelgroep een gezicht
Met deze verhalen hopen we de mensen die tot deze doelgroep behoren een gezicht te geven. Er zijn immers zoveel verschillende verhalen, persoonlijkheden, diagnosen, mogelijkheden, beperkingen en emoties die deze doelgroep kleur geven. Ook wordt de informatie concreet gebruikt in het landelijk netwerk; bijvoorbeeld bij het opstellen van het competentieprofiel voor medewerkers.

Suzanne Blokker-Ammeraal (projectleider)Naast dat we met deze levensreizen deze doelgroep een gezicht geven, hebben we ook waardevolle feedback ontvangen over hoe wij meer kunnen betekenen voor bewoners, naasten en stakeholders. Een voorbeeld is dat naasten bij opname graag meer persoonlijke informatie zouden krijgen. Hier gaan we natuurlijk mee aan de slag!”

Bekijk hier het volledige rapport met de levensreis.

Zo levert deze levensreis op verschillende manieren een mooie bijdrage aan goede zorg voor deze doelgroep. Om de levensreizen nog beter te kunnen gebruiken zijn Atlant en Public Cinema nu bezig deze te vertalen in korte animaties.

Over het innovatieproject CPV

Atlant is in 2018 samen met het Zorgkantoor Zilveren Kruis gestart met het 3-jarige innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Binnen dit project dragen we bij aan wat goede zorg is voor deze doelgroep op basis van drie pijlers:

  1. Een pilot-afdeling inrichten en onderzoek doen naar de effecten van de ingezette interventies;
  2. De levensreis in kaart brengen en bijdragen aan onderzoek naar de definitie en omvang van de doelgroep;
  3. Netwerkbijeenkomsten om alle stakeholders aan te haken en de zo ook landelijk impact te realiseren.

Het doel? De juiste zorg op de juiste plek voor álle CPV-bewoners in Nederland.

Meer weten?
Lees meer over dit innovatieproject. Of neem contact op met Suzanne Blokker-Ammeraal via s.blokker@atlant.nl.

Delen: