Ons kwaliteitsverslag over 2021 is klaar en inmiddels op onze website gepubliceerd; klik hier voor het verslag. Hierin leest u op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan de plannen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze Kaderbrief voor het jaar 2021. Het Jaarverslag 2021 van de Raad van Toezicht vindt u hier.

‘Ook in 2021 blijkt kwaliteit, en daarmee ‘kwaliteit van leven’ geen vanzelfsprekendheid te zijn. Opnieuw stonden veel zekerheden onder druk als gevolg van de COVID-19 pandemie en werden de gevolgen daarvan gevoeld door de medewerkers, de bewoners en hun familie. Coronagerelateerd verzuim leidde daarnaast tot extra werkdruk. Dat maakte het extra complex om invulling te geven aan het onderwerp kwaliteit en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Maar bij het schrijven van dit kwaliteitsverslag blijkt dat er het afgelopen jaar toch ongelofelijk veel is gebeurd en gedaan waar we trots op kunnen zijn.’

Delen: