Ons kwaliteitsverslag over 2020 is klaar en gepubliceerd. Een verslag dat beschrijft op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan de plannen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en aan de Kaderbrief 2020. Ook het jaarverslag 2020 van de Raad van Toezicht is beschikbaar.

Kwaliteit, en dan in brede zin ’kwaliteit van leven’, bleek in 2020 geen vanzelfsprekendheid te zijn. Als gevolg van de COVID-19 pandemie stonden veel zekerheden onder druk. Niet alleen in zorgorganisaties, maar ook in het bedrijfsleven, in de kerken, in de buurthuizen, de horeca en bij mensen thuis in het alledaagse leven. Hoe geef je dan invulling aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, als er zoveel onder druk staat? Dat blijkt dus toch nog steeds mogelijk! Dankzij onze jarenlange ervaring en focus op continue kwaliteitsverbetering, door de deskundigheid van al onze medewerkers en vooral door hun enorme flexibiliteit, daadkracht en compassie met onze bewoners. En dat laatste blijkt toch wel in de meeste gevallen de basis van kwaliteit te zijn: simpelweg contact, aandacht, een luisterend oor. Het gevoel dat hierbij hoort, is moeilijk in woorden te beschrijven, ook niet in een kwaliteitsverslag. Maar de verhalen van bewoners en medewerkers spreken boekdelen.

Bij Atlant zijn we trots op hetgeen we ook in 2020 voor ‘onze’ mensen hebben kunnen betekenen. Maar daar laten we het niet bij. We willen ook voor anderen van betekenis zijn, door het delen van onze kennis en ervaring en het bieden van hulp aan collega’s. De ontwikkeling van onze expertisecentra zal daar zeker een bijdrage aan leveren.

Peter Bosselaar
bestuurder

Delen: