Ons kwaliteitsverslag over 2019 is klaar en inmiddels op onze website gepubliceerd; klik hier voor het verslag. Hierin leest u op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan de plannen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en onze Kaderbrief voor het jaar 2019. Het jaarverslag 2019 van de Raad van Toezicht vindt u hier.
We hebben dit jaar weer een stap gezet om het verslag nog meer tot leven te laten komen. Dat vindt u terug in de quotes van medewerkers waarin ze hun visie of ervaringen over een bepaald thema delen. En lees hier ook ‘Atlant 2019 in vogelvlucht, een samenvatting’ waarin alles wat het jaar 2019 ons bracht langskomt.

Inmiddels zijn we al halverwege 2020 en is Atlant geraakt door de coronacrisis. Deze crisis geeft ons regelmatig een gevoel van onmacht. En brengt dilemma’s met zich mee die ons bezighouden. Maar ook zien we hartverwarmende initiatieven van familieleden, vrijwilligers en andere betrokkenen. En onze locaties zijn weer coronavrij. Een eerste voorzichtige stap van ontmoetingen tussen bewoners en hun naasten is genomen. Dat geeft ons goede moed. Het zorgt ervoor dat we samen hier doorheen komen.
Ik ben dan ook heel trots op alle inzet en creativiteit die ik in de afgelopen maanden in de organisatie heb gezien bij alle medewerkers. Goede zorg en ondersteuning bieden aan de mensen die bij ons wonen en de mensen waar we voor zorgen: daar doen we het voor.

Thijs Houtappels,
Bestuurder Atlant

Delen: