Atlant organiseerde op dinsdag 10 oktober 2023 het Korsakov Symposium ‘Ruimte voor keuzes’. Tijdens dit symposium gingen zorgprofessionals met elkaar in gesprek over het maken van keuzes in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Ook werden er inspirerende voorbeelden getoond hoe we dat bij Atlant aanpakken.

Er is geen one size fits all; het is maatwerk

Dagvoorzitter Judith van Schagen, manager wonen zorg welzijn locatie Markenhof, opende de dag met een toelichting op het thema van de dag. Daarop ging Eline Böhner, ergotherapeut en promovenda bij Atlant, verder. Hoe doe je dat dan; mensen met het syndroom van Korsakov keuzes laten maken. Kan dat wel? Haar belangrijkste boodschap: ‘Kijk naar de persoon, de taak én de omgeving. Vanuit een multidisciplinaire samenwerking. Het is maatwerk; er is geen one size fits all. Maar kijk ook naar je eigen rol. Welke keuzes maak jij. De keuzes die jij maakt zijn van invloed op de keuzes van de bewoners.’

Aanvullend daarop namen Loes van Dusseldorp, onderzoekscoördinator en Cindy Hendriks, sociaal werker bij Atlant, je mee in de wereld van Participatief Actieonderzoek. Hoe betrek je bewoners bij het betrekken bij keuzes, beslissingen en initiatieven die hun leven beïnvloeden? Hoe zorg je ervoor dat hun stem wordt gehoord bij dagelijkse activiteiten, beleid of onderzoek? Loes en Cindy vertelden hoe ze samen met medewerkers en bewoners de bewonersparticipatie actief en laagdrempelig stimuleren.

Donut worry…

In  het tweede gedeelte van de middag werden de deelnemers in de workshopronde uitgedaagd tot het maken van keuzes. Van een introductie op het bespreken van morele dilemma’s, het maken van keuzes bij mensen van verzameldrang (hoarding) of begeleidingsstijlen. Tot een boksworkshop waarin deelnemers ervaarden hoe bepaalde oefeningen mensen met het syndroom van Korsakov kunnen ondersteunen bij het maken van bewuste keuzes. Deze workshops werden verzorgd door zorgprofessionals van Atlant. Tussendoor genoten de deelnemers van een heerlijke donut. De donutwall is gemaakt door de bewoners van Atlantlocatie Markenhof.

In de plenaire afsluiting ging Lisa van Hattem in gesprek met Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum, over de keuzes voor de toekomst. Ook gingen we met de deelnemers van het symposium in gesprek over welke keuzes zij maken na dit symposium. Van meer keuzes rondom de maaltijden, andere keuzes maken bij hoarding tot het inzetten van een moreel beraad in de organisatie. De deelnemers gaven aan enorm geïnspireerd te zijn tijdens deze prachtig zonnige dag.

Trots

De reacties van de deelnemers over deze dag waren enorm positief en daar zijn we trots op!

Al met al was het een fantastische, inspirerende en leerzame middag waar we met trots op terug kijken. Mede door de collega’s die de keuze durfden te maken om uit hun comfortzone te stappen en met veel passie te vertellen over hun drive om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov invulling te geven.

Voor een impressie van de dag, bekijk alle foto’s van het Korsakov symposium – Atlant

Delen: