Hebben de executieve functiestoornissen van mensen met het syndroom van Korsakov eigenlijk een relatie met hun gedragsproblemen? Welke gedragsproblemen komen het meest voor bij mensen met het syndroom van Korsakov?

Hierover (en meer) is een artikel in ‘the clinical neuropsychologist’ gepubliceerd door Wiltine Moerman (psycholoog bij Atlant). Een artikel dat zij samen met andere auteurs, verbonden aan de Radboud Universiteit, geschreven heeft.

Dit artikel maakt deel uit van de EDIK-studie, een onderzoek naar de executieve functiestoornissen van mensen met het syndroom van Korsakov. Een onderzoek dat is uitgevoerd binnen Atlant (locatie Markenhof) in samenwerking met de Radboud Universiteit.

Een tipje van de sluier: er is géén specifieke relatie tussen de executieve functiestoornissen en gedragsproblemen. Wel blijkt in het algemeen dat hoe ernstiger de cognitieve stoornissen zijn van iemand met Korsakov, hoe meer gedragsproblemen er zijn. En nog iets, ruim 85% van de mensen met Korsakov heeft minimaal 1 gedragsprobleem, waarbij agitatie/agressie de meest voorkomende is, gevolgd door prikkelbaarheid/labiliteit en apathie. Volgens Wiltine onderstreept dit wel het belang van wetenschappelijke aandacht voor deze ingewikkelde doelgroep.

Lees hier het (Engelstalige) artikel

Delen: