Betrek zorgmedewerkers bij onderzoek Korsakov
Korsakov Kenniscentrum overhandigt bij Atlant kennisagenda aan ministerie VWS

Woensdag 17 juli heeft de voorzitter van de Wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum Prof. dr. Roy Kessels bij Atlant de kennisagenda ‘Korsakov Zorg & Behandeling’ overhandigt aan Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS. Het Korsakov Kenniscentrum reageert hiermee op de kamerbrief ‘Beter Weten’ van februari 2019 waarin VWS aan de kamer benadrukt dat de huidige kennisinfrastructuur in de langdurige zorg suboptimaal is. De zorgvraag wordt steeds complexer waardoor er meer kennis nodig is. Atlant is specialist in de zorg, behandeling en begeleiding voor mensen met het syndroom van Korsakov en onderdeel van het Korsakov Kenniscentrum.

Het was een geslaagde middag waarbij veel ruimte was voor kennisdeling en onderzoek. Na een welkomstwoord door bestuurder Atlant, Thijs Houtappels vertelde Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant over haar Korsakov onderzoek. Aansluitend maakte de groep een uitstapje naar het Dag Activiteiten Centrum op het groene terrein van Atlant in Beekbergen. Bij terugkomst gaven twee contactverzorgenden van Archipel een presentatie. Na de presentatie van Prof.dr. Roy Kessels en de overhandiging van de kennisagenda was er nog een posterpresentatie waar de onderzoekers zelf toelichting konden geven op de onderzoeken.

Betrokkenheid onderzoek
Onderzoek en kennisontwikkeling dragen bij aan een duurzaam leren en verbeteren voor betere zorg en kwaliteit van leven. Het is van belang dat we in een permanente cyclus van vragen stellen, kennis ontwikkelen, leren, doen en verbeteren blijven. Zorgmedewerkers die werken met mensen met Korsakov moeten daardoor ook meer betrokken worden bij het onderzoek dat wordt gedaan naar deze doelgroep. Van begin tot implementatie. Dat betoogde prof. dr. Roy Kessels, voorzitter van de wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum, bij de overhandiging van de kennisagenda van het Korsakov Kenniscentrum aan het ministerie van VWS.

Kwaliteit van zorg
De kennisagenda sluit daarmee aan bij de wens van het ministerie. Die wil namelijk dat wetenschappelijk onderzoek in de langdurige zorg meer ten goede komt aan de zorgpraktijk. Dat is hard nodig, omdat deze zorg steeds complexer wordt. Medewerkers hebben handvatten nodig om de kennis toe te passen in de praktijk. Hoe kun je kwaliteit van zorg verbeteren? Hoe geef je iemand een zinvol bestaan in de zorg? In de multidisciplinaire kennisagenda van het KKC komen al deze punten aan de orde.

Atlant
Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging met 37 gespecialiseerde zorgaanbieders die zorg en behandeling bieden aan mensen met het syndroom van Korsakov. Atlant is dé specialist in de behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov. Atlant heeft jarenlange (sinds 1966) ervaring in de zorg aan mensen met Korsakov; zij kunnen rekenen op zorg en begeleiding die volledig is toegesneden op hun mogelijkheden en wensen. Het Dag Activiteiten Centrum van Atlant is daar een mooi voorbeeld van. Er is een kaarsenmakerij, een zeepmakerij, een fietsenmakerij, een tuin- en plantenkas en een houtwerkplaats. Ook wordt er inpakwerk gedaan. Werken in het DAC geeft de mensen een zinvolle dagbesteding, structuur en plezier. Wie niet werkt kan deelnemen aan allerlei andere activiteiten. Op het Activiteitenplein is een scala aan georganiseerde en vakkundig begeleide activiteiten te doen, zowel overdag als ’s avonds en in het weekend. Belangrijk is vooral dat er gekeken wordt naar wat past bij iemand, wat heeft iemand bijvoorbeeld vroeger gedaan, wat vindt hij/zij leuk? Bekijk hier de film over het DAC.

Bij Atlant vinden we onderzoek doen ook van groot belang en daarom onderzoeken verschillende collega’s diverse thema’s. Onder andere Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde met het onderzoek: ‘Het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov die in het verpleeghuis verblijven’, obv prof. Cees Hertogh (VUmc, afdeling Ouderengeneeskunde). Lees hier meer over dit onderzoek en alle andere onderzoeken bij Atlant.

Delen: