“Als je onderzoek in je eigen organisatie op een goede manier wil implementeren en borgen dan moet je de behandelaren, zorgmedewerkers, eigenlijk alle lagen erbij betrekken. Je moet goed aansluiten bij de praktijk.’

Cindy Kruijthof, Marlies Brandt en Marije Verhoef werken bij Atlant en dragen zorg voor mensen met de ziekte van Huntington. Ze hebben alle drie meegedaan aan de Topcare-scholing, in een van de eerste pilots in 2018. Vanuit hun verschillende functies op zowel hbo- als mbo-niveau hebben ze bij Atlant onderzoek gedaan.

Hoe kijken ze hier twee jaar later op terug? Stichting Topcare interviewde hen alledrie en plaatsten een mooi artikel op hun website.
(6/2021 | interview helaas niet online meer)

Delen: