Bij Atlant gebeurt heel veel, elke dag weer! 2017 was een extra speciaal jaar voor Atlant, het was ons 125 jarig jubileum en we hebben ook nog een volledig nieuwe visie en huisstijl geïntroduceerd.

In 2017 werd ook het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ingevoerd. Voor Atlant een goede stimulans om de verdere kwaliteit van onze dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn te verbeteren. De uitgangspunten van het kwaliteitskader – onder andere cliënt centraal en nadruk op leren – zijn de basis voor de resultaten in ons kwaliteitsjaarverslag van 2017. Verbindingen leggen is hierin een terugkerend thema, zowel intern als extern. Extern zoeken we (steeds) meer verbindingen met samenwerkingspartners. Andere professionals die samen met ons de kwaliteit van zorg willen verbeteren. Universiteiten, scholen, collega-instellingen, beleidsmakers maar ook bedrijven uit de omgeving. Intern vinden steeds meer collega’s elkaar, op kennis gebied maar ook voor de teambuilding. Alle evenementen die we rond 125 jaar Atlant hebben georganiseerd hebben daar zeker aan bijgedragen.
En die verbinding leggen we ook in ons werk. We willen duidelijkheid over waarom we elke dag doen wat we doen! Onze strategie en onze visie ‘Wij geven ruimte’ zijn daarin de basis. Deze nieuwe visie – ontstaan vanuit gesprekken met bewoners, familieleden en medewerkers – hebben we begin 2017 geïntroduceerd. Onze kaderbrief en ook de wetenschapsposter gaan daar op door, zij vertalen de mooie woorden uit de visie naar concrete acties en resultaten. We willen blijven leren en verbeteren, elke dag. En altijd met hetzelfde doel voor ogen: de kwaliteit van leven voor de mensen die wij ondersteunen vergroten, ze ruimte geven.

Lees je mee? Klik hier voor het kwaliteitsjaarverslag 2017.
Ons financiële jaarverslag is te vinden op DigiMV, via: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx (vul dan in: Atlant Zorggroep – Beekbergen).
Ook nieuwsgierig geworden naar alle evenementen en activiteiten in 2017, bekijk hier onze wrap up van 2017.

Delen: