Oktober is de maand van de geschiedenis en Atlant bestaat dit jaar alweer 127 jaar! Tijd voor een terugblik….. We gaan terug naar 1891….

Het is zomer 1891. In Weesinrichting Neerbosch in Nijmegen buigt een groepje sociaal bewogen dames en heren zich over de vraag wat gedaan kan worden voor bedelaars, zwervers en idioten. Een jaar later, in 1892, startte de vereniging tot ‘Christelijke verpleging van landlopers en bedelaars’ in Beekbergen. De vereniging kocht boerderij Het Hoogeland in Beekbergen. Hier en op de omliggende heidegronden ontstond een landbouwkolonie voor reclasserings- en verplegingsarbeid. Landlopers, vagebonden, alcoholisten en spiritusdrinkers kregen kost en inwoning in ruil voor werk op de boerderij. De vereniging draaide tot halverwege de 20e eeuw op particuliere en kerkelijke bijdragen, veelal centen en stuivers uit collectes.

Tegelijk met het ontstaan van Het Hoogeland, groeide in Apeldoorn het plan om iets te doen voor ‘oude stumpers’ uit de stad. In 1898 opende de Nederlands Hervormde kerk een oude mannen- en vrouwenhuis. De zorg was gericht op ondersteuning bij dagelijkse levensbehoeften. Er was geen georganiseerde medische of verpleegkundige zorg in huis. Om iedereen in het gareel te houden, golden er strenge regels: een vaste tijd om op te staan, te bidden, te eten en naar bed te gaan. Schelden, dronkenschap, binnenkomen na de avondklok en vrouwenbezoek werden streng bestraft. In oudemannen- en oudevrouwenhuizen van die tijd was weinig privacy. Het huis in Apeldoorn was een prettige uitzondering: er waren eigen kamertjes voor mannen, vrouwen en echtparen. De meubilering was sober, maar voor die tijd voldoende: een ledikant, een wastafel, een stoel en een kastje. De kamertjes van de echtparen waren iets groter en geschikt om eventueel privébezoek te ontvangen. Het huishouden werd bestierd door een echtpaar. Ook de bewoners zelf hadden diverse taken, zoals hulp bij de bereiding van de gezamenlijke maaltijden. Toen het huis in 1938 veertig jaar bestond, kreeg het huis de naam van haar beschermvrouwe: Koningin Wilhelmina-Rusthuis.

In 1973 verhuisde het Koningin Wilhelmina Rusthuis naar de huidige locatie. Rijksoverheid en gemeente sprongen bij. Met een belangrijk effect: voortaan konden alle bejaarden een plaatsje krijgen, niet alleen die van de Nederlands Hervormde kerk. Mensen stonden in de rij om in het Wilhelmina te mogen wonen. Het huis had een goede naam. In maart 2017 is het nieuwe Koningin Wilhelmina geopend.

(deel 1/4)

Delen: