Afgelopen maandag heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het “Eindrapport toezicht op 150 verpleegzorginstellingen” gepubliceerd. Atlant Zorggroep staat ook in de lijst met 150 instellingen, dit naar aanleiding van eerdere inspectiebezoeken in 2014 en 2015. Die bezoeken, in combinatie met onze eigen visie en missie hebben er toe geleid dat we onze zorg en dienstverlening verder hebben geoptimaliseerd. Vandaar dat wij nu onder categorie 4 vallen, dat zijn de instellingen waarvan het toezichttraject is afgesloten. En daar zijn we trots op.

Als Atlant en ook onze branchevereniging ActiZ vinden we het vanzelfsprekend dat er getoetst wordt op de normen verantwoorde zorg. Daarom stellen wij ons doorlopend de vraag hoe we kunnen blijven verbeteren om in samenspraak met cliënten de eigen regie en hun kwaliteit van leven te versterken. Hierin worden we onder andere geholpen door het InvoorZorg traject (dat nu verder gaat onder de noemer ‘Waardigheid & Trots’). Het is mooi om te zien hoe onze teams met eigen verbeterpunten aan de slag zijn, zoals: nieuwe huiskamergesprekken voor de bewoners en familieleden, werken in kleinere teams en het versterken van de bekwaamheid van flexpoolmedewerkers. Daarnaast blijven we ook met behulp van interne en externe audits de normen verantwoorde zorg toetsen en waar nodig verbeteren. Al deze acties hebben als doel om ervoor te zorgen dat wij “unieke zorg voor unieke mensen” zo goed mogelijk kunnen organiseren.

Lees hier het rapport ‘Eindrapportage IGZ op 150 verpleegzorginstellingen’
Lees hier de ‘Toezichtvisie op de verpleeg(huis)zorg
Lees hier de volledige reactie vanuit ActiZ (de branchevereniging)

Thijs Houtappels,
Bestuurder Atlant Zorggroep

Delen: