Op 11 januari 2018 heeft Monique van Bruggen-Rufi haar proefschrift met de titel “Music therapy in Huntington’s disease” (Muziektherapie bij mensen met de ziekte van Huntington) bij Prof. Roos van het Leids Universitair Medisch Centrum verdedigd. Monique was tot 1 januari 2018 als muziektherapeut en onderzoeker werkzaam bij Atlant. In het grote onderzoek dat hieraan vooraf ging hebben zowel bewoners alsook medewerkers van Atlant een grote rol gespeeld.

De vraag vanuit de praktijk

Voor mensen met de ziekte van Huntington wordt het naarmate de ziekte vordert steeds moeilijker om goed te communiceren en hun gevoelens te uiten, terwijl de behoefte hieraan vaak groot is. Monique werkte als muziektherapeute al vele jaren met mensen met de ziekte van Huntington (ZvH) en merkte vanuit die praktijk dat muziek erg veel voordelen leek te bieden voor deze mensen, met name om beter te kunnen communiceren en hun gevoelens te uiten. De hoofdvraag van het onderzoek was dan ook of muziektherapie daadwerkelijk bijdraagt aan de verbetering van deze vaardigheden.

Het doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek was om antwoord te krijgen op de hierboven genoemde hoofdvraag. Het onderzoek vond in vier verschillende verpleeghuizen in Nederland plaats. Deze verpleeghuizen, waaronder Atlant, zijn allen gespecialiseerd in de zorg voor mensen met de ZvH. Er werden in totaal 63 bewoners met de ZvH gedurende 16 weken gevolgd, waarvan de ene helft muziektherapie kreeg, en de andere helft (de zogenaamde controlegroep) een vorm van activiteitenbegeleiding. Op gezette tijden werd gemeten en gekeken of bij de mensen in de muziektherapiegroep andere effecten zichtbaar waren dan bij de mensen in de controlegroep.

Hoe ver zijn we met het onderzoek?

Het onderzoek is afgerond, de laatste metingen hebben in de zomer van 2016 plaatsgevonden. In de zomer van 2017 werd het gehele onderzoek (dat naast het hoofdonderzoek uit nog verschillende andere kleinere onderzoeken bestond) afgerond. Het proefschrift (het uitgebreide verslag van het gehele onderzoek, inclusief de eindresultaten en conclusies) werd in november 2017 voltooid, en in januari 2018 met succes verdedigd.

Wie werkten er aan mee?

Naast de 63 bewoners waren uiteraard nog veel meer mensen betrokken. In elk van de vier verpleeghuizen werkten verschillende collega’s mee: muziektherapeuten en activiteitenbegeleiders boden gedurende 16 weken muziektherapie of andere activiteiten aan en psychologen en verzorgenden vulden observatielijsten in en namen metingen bij de deelnemers af. Daarnaast waren artsen continu betrokken om de gezondheid van de deelnemers te monitoren, waardoor het altijd verantwoord bleef voor elke deelnemer om door te gaan met het onderzoek.

Bij het onderzoek waren verder betrokken:
Prof. Dr. Raymund Roos, neuroloog, LUMC Leiden
Prof. Dr. Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde, LUMC Leiden
Dr. Annemieke Vink, psycholoog, ArtEZ Conservatorium Enschede

Wat betekent het voor de bewoner?

Het is vaak heel moeilijk om veranderingen in gedrag in cijfers (dit worden de kwantitatieve resultaten genoemd) uit te drukken. Er werd dan ook bijna geen verschil gemeten tussen de twee groepen. Echter, wanneer je naar de kwalitatieve resultaten kijkt (wat zien we aan veranderingen optreden?) dan blijkt het verschil tussen bewoners in de muziekgroep en bewoners in de controlegroep wel duidelijk naar voren te komen: mensen uit de muziekgroep lijken zich na de muziektherapie emotioneel beter te kunnen uiten.

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Monique via m.vanbruggen-rufi@artez.nl
Als u een digitaal exemplaar van het proefschrift wilt ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar moniquerufi@gmail.com.

Posterpresentatie(s) | Artikel(en)

Article memorydisorders
Article Improving quality of life in patients with Huntington s disease through music therapy
Article JHD results
Article Literature review; The Effect of Music Therapy for Patients With Huntingtons Disease
Article Music therapy in patients with huntingtons disease, a case report

Atlant werkt in dit onderzoek samen met: