De Wetenschappelijke Onderzoekscommissie

Wat doet de Wetenschappelijke Onderzoekscommissie?

Atlant heeft een Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC). De WOC ontvangt alle interne en externe aanvragen voor zowel wetenschappelijk als praktijkonderzoek binnen Atlant. De commissie beoordeelt onderzoek op lokale uitvoerbaarheid en adviseert indien nodig het Management Team (MT).

We kijken hierbij naar vier belangrijke zaken:

  1. Belang van dit onderzoek voor bewoners, hun naasten en medewerkers;
  2. Belasting voor bewoners, naasten en/of medewerkers;
  3. Sluit het onderzoek aan bij de visie en onderzoeksagenda van Atlant;
  4. De kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
  5. De haalbaarheid van het onderzoekvoorstel.

We hopen dat onderzoek zo echt kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van bewoners en het werkplezier van medewerkers.

Wie zitten er in de WOC?

In de WOC zitten medewerkers die met elkaar alle doelgroepen van Atlant vertegenwoordigen en die werken in zorg, behandeling, management en onderzoek.

WZC, Woonzorgcentra 
KS, syndroom van Korsakov 
PG, Psychogeriatrie
HD, ziekte van Huntington 
GP, Gerontopsychiatrie