Zelfmalen-project

De vraag vanuit de praktijk

Wij willen onze bewoners (met slikproblemen) graag een zo compleet mogelijk aanbod eten en drinken aanbieden. Omdat er slechts een beperkt aantal voedingsmiddelen op de markt is voor mensen met slikproblemen is er in 2016 is gestart met de implementatie van de Kitchen Aid. Voordelen van de Kitchen Aid (zelfmaal machine) zijn:

  • het apparaat maalt de gemalen- en homogene voeding regelmatiger dan de huidige maalvormen die nu op de woonvormen wordt gebruikt (zoals de staafmixer);
  • er kunnen nieuwe producten worden verstrekt aan de cliënt zoals extra verstrekkingen, snack of chips (mits goed beschreven in het recepten-maalboek).

Op een bijeenkomst van de beroepsvereniging (vHMN) van Willem Bongers (hoofd voeding) werd een demonstratie gegeven over een nieuwe manier van veilig malen van voedsel met behulp van de Kitchen Aid (groentesnijder). Naar aanleiding van deze demonstratie werd men enthousiast en is was van mening dat dit apparaat een aanwinst voor de bewoners van Atlant zou kunnen zijn. Daarom zijn we gestart met het Zelfmalen-project.

Hoever zijn we met het project?

Er is een werkgroep ‘zelfmalen’ opgericht om dit alles te begeleiden en producten te ontwikkelen. Sinds oktober 2016 is er gewerkt aan het ontwikkelen van meer receptuur voor het zelf kunnen malen op de afdelingen. Onder begeleiding van de toenmalige regisseur Kwaliteit is er in 2017 een Prospectieve Risico Analyse (PRI) gemaakt.  Met als doel om de mogelijke risico’s van zelf malen in kaart te brengen en deze waar mogelijk te elimineren of zo klein mogelijk te houden. Op basis van deze PRI is een training ‘zelf malen’ ontwikkeld. Deze training is nodig om te waarborgen dat een veilige gemalen voeding wordt bereidt  en de risico’s t.a.v. het zelfmalen zo laag mogelijk te houden.

Wat kunnen we ermee?

Op afdeling Everest  is gestart met een pilot van de training. Een aantal medewerkers is getraind om voedingsmiddelen zelf te kunnen malen op de afdeling en heeft geoefend met  de zelfmaalmachine (Kitchen Aid). De reacties zijn tot op heden erg positief. Het streven is om het zelf malen ook op alle andere afdelingen/woonvormen mogelijk te maken waar gemalen voeding wordt gegeten door de cliënten. Het volgen van de training is hiervoor verplicht. Daarom wordt de training ‘zelf malen’ vanaf augustus 2018 via het Leerplein aangeboden.De borging van de bereiding van veilige zelfgemalen voeding wordt gemonitord door het hoofd Eten en Drinken, als structureel onderdeel van de bestaande reguliere controles.

Wie?

Dit project wordt uitgevoerd door de volgende medewerkers vanuit Atlant:

Willem Bongers, hoofd Eten en drinken
Tineke Bredewold, kok Everest
Jan Wilgenhof, restaurant kok
Egbert Proper, restaurant kok
Eline Kerkdijk, logopedist
Loes van Dusseldorp, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker.

Wat betekent het voor de cliënt?

Het vergroot de mogelijkheden voor de cliënt met slikproblemen om andere voedingsmiddelen te eten dan normaal zoals bv chips, haring of patat. Omdat door de training meerdere medewerkers met de Kitchen Aid kunnen en mogen werken (eerst alleen de koks) kan iemand ook op andere tijden, als er geen kok aanwezig is, deze voedingsmiddelen eten.

Het welzijn van de cliënt met slikproblemen wordt hiermee vergroot.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Willem Bongers, hoofd voeding, w.bongers@atlant.nl.

Verschenen artikel over zelf malen