Innovaties

Het is niet altijd nodig om zelf onderzoek te doen. Om de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding te geven aan cliënten van vandaag en morgen streven we ernaar om kennis die we opdoen door deelname aan congressen, symposia, scholingen of uitwisseling met collega’s van andere zorginstellingen toe te passen in de praktijk. Dit betekent dat er regelmatig innovatieprojecten plaatsvinden bij Atlant. Het verankeren van nieuwe of bestaande kennis, vaardigheden en inzichten uit onderzoek is een belangrijk element in een leer- en verbetercultuur. Lees hier over de diverse innovatieprojecten bij Atlant.

Innovatieproject CPV

  • De juiste zorg op de juiste plek voor elke CPV-cliënt

Mensen met een behoefte aan chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV) ontvangen op dit moment niet altijd de juiste en passende zorg. Hun specifieke wensen en behoeften vragen om een specialistisch zorgaanbod. Atlant is daarom, samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor, een innovatieproject gestart.

Lees meer

COPD-project

  • De zorg en behandeling van COPD verbeteren bij mensen met het syndroom van Korsakov

Van de 138 mensen met het syndroom van Korsakov in verpleeghuis Markenhof, rookt 90%. Zij hebben daarmee een risico op het ontwikkelen van chronische longaandoeningen, zoals COPD. De prevalentie van COPD bij mensen met het syndroom van Korsakov wordt geschat op 23-30% (Gerridzen & Goossensen, 2014), maar exacte cijfers hierover zijn niet bekend.

Lees meer

Specifieke Arbeidsmatige Dagbesteding (SAD)

  • Uitbreiding dagbesteding clienten met het syndroom van Korsakov

Ondanks de huidige dagbesteding op maat, is de inschatting dat behoeften van cliënten met het syndroom van Korsakov op het gebied van werk niet altijd worden vervuld en dat er mogelijkheden bestaan om een werk gerelateerde dagbesteding te vinden die meer aansluit op de behoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt met het syndroom van Korsakov.

Lees meer

Seksualiteit en intimiteit

  • Seksualiteit en intimiteit bij bewoners in het verpleeghuis of woonzorgcentrum

Bij Atlant werken we structureel aan meer aandacht voor de behoefte aan seksualiteit en intimiteit van bewoners in het verpleeghuis of woonzorgcentrum.

Lees meer

Zelf koken

  • Zelf koken met bewoners met de ziekte van Huntington die wonen op Heemhof

Vanaf 2012 wordt er door de activiteitenbegeleiders gekookt met bewoners met de ziekte van Huntington die wonen op Heemhof. Bewoners waren erg blij met deze kookgroep.
We wilden graag weten of de bewoners het koken op de huiskamer (minimaal 3 x per week) en een betere presentatie van het eten ervaarden als een verbetering van de warme maaltijd. Daarnaast wilden we graag weten of de bewoners hierdoor meer kwaliteit van leven ervaarden en of er een invloed was op het lichaamsgewicht.

Lees meer

Zelfmalen

  • De implementatie van de Kitchen Aid zodat we bewoners (met slikproblemen) een zo compleet mogelijk aanbod eten en drinken aan kunnen bieden.

Wij willen bewoners (met slikproblemen) graag een zo compleet mogelijk aanbod eten en drinken aanbieden. Omdat er slechts een beperkt aantal voedingsmiddelen op de markt is voor mensen met slikproblemen is er in 2016 is gestart met de implementatie van de Kitchen Aid.

Lees meer