Het Korsakov Kenniscentrum bestaat 10 jaar! en dat werd gevierd tijdens het Wetenschapsforum Korsakov: van onderzoek naar dagelijkse praktijk op donderdag 21 december in Nijmegen. De opkomst was hoog en de reacties zeer positief.

Voorzitter van de Wetenschapsraad Prof. dr. Roy Kessels verwelkomde de aanwezigen op de Radboud Universiteit in Nijmegen met een korte impressie van 10 jaar Korsakov Kenniscentrum. Van de start van de toen nog kleine stichting naar een inmiddels breed gegroeide en gezonde professionele vereniging met een sterk netwerk.

De kennismiddag wordt geopend met een presentatie van Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde van zorginstelling Atlant in Beekbergen en promovenda aan de VU in Amsterdam met de titel: De eerste resultaten van de Korsakov-studie. In deze studie wordt het functioneren en de kwalititeit van leven van patiënten met het syndroom van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven onderzocht. Ineke bespreekt in haar presentatie de eerste resultaten uit deze studie. Met behulp van een dossieronderzoek geeft Ineke antwoord op de vraag over de prevalentie, ernst en zorglast van neuropsychiatrische symptomen bij mensen met het syndroom van Korsakov die op een gespecialiseerde verpleeghuis-afdeling verblijven.
Er zijn daarbij drie conclusies uit het onderzoek naar voren gekomen. De eerste conclusie is dat de neuropsychiatrische symptomen zeer frequent en gelijktijdig voorkomen. Daarbij is de ernst en zorglast van neuropsychiatrische symptomen laag. Prikkelbaarheid/labiliteit, agitatie/agressie en ontremd gedrag zijn kenmerken die het meeste voorkomen, zijn ook relatief het meest ernstig en veroorzaken de meeste zorglast.

Mirjam van Dam
, praktijkverpleeg-kundige ouderenzorg en verpleegwetenschapper bij het Korsakovcentrum van Lelie Zorggroep in Rotterdam is de tweede spreker. De titel van haar presentatie is: Eenzaam of samen een? – Over het meten en veranderen van eenzaamheids-gevoelens bij bewoners in een verpleeghuis. Eenzaamheid is een groot probleem onder intramurale verpleeghuisbewoners. Mirjam geeft in haar presentatie antwoord op de vraag hoe je eenzaamheid kan meten bij mensen met Korsakov en bespreekt daarbij de resultaten van het onderzoek naar eenzaamheid onder Korsakovbewoners vanuit hun eigen perspectief en het perspectief van zorgverleners. De verschillende vormen van eenzaamheid worden toegelicht, waarbij  de verschillen worden uitgelegd aan de hand van het model van De Jong – Gierveld. Niet alleen de resultaten van het onderzoek worden besproken maar ook eerder toegepaste interventies en daarbij wordt stil gestaan bij de effectiviteit daarvan. Verder geeft Mirjam aan hoe de resultaten van het onderzoek in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast.

Wiltine Moerman is psycholoog bij Atlant en is sinds kort promovenda bij de Radboud Universiteit. De titel van haar presentatie is Executieve Functiestoornissen bij mensen met het syndroom van Korsakov. Executieve functiestoornissen komen veel voor bij mensen met het syndroom van Korsakov. Maar wat houdt dat precies in? En hoe ernstig zijn de executieve functies beschadigd? De (EDIK)studie van Wiltine richt zich op het ontrafelen van deze stoornissen en maakt gebruik van een theorie gestuurde aanpak.
De afgelopen tijd zijn er gegevens verzameld en geanalyseerd en de eerste resultaten geven aan dat er inderdaad verschil zit tussen mensen met het syndroom van Korsakov en gezonde volwassenen.

Yvonne Rensen. Zij is in 2016 gepromoveerd op het proefschrift:’ Life is not a fairytale: understanding the relation between intrusions and confabulations’ en werkt als onderzoek psycholoog bij Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen Vincent van Gogh.  De titel van haar presentatie is: Foutloos leren; van onderzoek naar praktijk. In een vierjarig project heeft Yvonne onderzocht of foutloos lerenprincipes succesvol kunnen zijn voor het aanleren van vaardigheden bij mensen met het Syndroom van Korsakov en heeft daarbij tevens onderzocht of het leren van vaardigheden de kwaliteit van leven van patiënten met Korsakov in verpleeghuizen vergroot en de gedragsproblemen afnemen. Daarnaast is een praktische handleiding ‘foutloos leren bij Korsakov’ ontwikkeld.