Op donderdag 22 december 2016 vond in Utrecht het Korsakovforum plaats. Tijdens deze middag presenteerden onderzoekers en professionals uit de Korsakovzorg hun (mogelijke) onderzoek. Roy Kessels, professor neuropsychologie aan de Radboud Universiteit  en voorzitter van de Wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum verzorgde als voorzitter de interactieve middag.

Samenvatting van de middag:
De spits wordt afgebeten door Arna van Doorn, onderzoeker op de Markenhof van Atlant Zorggroep in Beekbergen. Arna doet onderzoek naar het Dag Activiteiten Centrum (DAC) waar elke werkdag zinvolle dagbesteding geboden wordt aan ongeveer 90 mensen met het syndroom van Korsakov. De titel van de presentatie ís: ‘Dag Activiteiten Centrum: arbeidsmatige dagbesteding voor en door mensen met het syndroom van Korsakov’. Doel van het onderzoek is tweeledig, namelijk het in kaart brengen welke factoren bijdragen aan het succes van de arbeidsmatige dagbesteding op het DAC en het beschrijven van goede zorg. Arna kan uit haar onderzoek drie voorlopige conclusies trekken: 1) de expertise van de medewerker is een belangrijke factor 2) de expertise wordt voornamelijk opgedaan door werkervaring en 3) er is een grote overlap tussen de medewerkers wat betreft visie op goede zorg en de benaderingswijze. De resultaten van het onderzoek zullen nog gepubliceerd worden.

De tweede presentatie wordt door Mirjam van Dam verzorgd. Mirjam is praktijkverpleegkundige ouderenzorg en verpleegwetenschapper bij het Korsakovcentrum van Lelie Zorggroep in Rotterdam. De titel van de presentatie is: ‘Verpleegkundige diagnoses en interventies in verpleeghuizen bij bewoners met het syndroom van Korsakov’. Mirjam richt zich vanuit haar verpleegkundige achtergrond vooral op het verpleegkundige aspect bij Korsakov. Mirjam is onlangs met een promotietraject omtrent dit thema gestart.

Riët Daniël is gezondheidspsycholoog en seksuoloog en werkzaam bij Archipel Zorggroep in Eindhoven. Daarbij is Riët programmaleider expertteam Korsakov en functieprogramma seksualiteit. De titel van haar presentatie is: ‘Let’s talk about sex’. Professionals vinden het lastig om over seks te praten. In de opleiding is hier ook nauwelijks aandacht voor en er is weinig wetenschappelijk onderzoek voorhanden. Er is daarbij gebrek aan kennis en gespreksvaardigheid. Verder loopt men aan tegen eigen grenzen en taboes. Er is zelden beleid in verpleeghuizen ten aanzien van seksualiteit. Bovendien is er angst voor de emoties van de cliënt als dit onderwerp aan de orde komt. Riët zou dit graag dit thema onder medewerkers graag bespreekbaar willen maken en hier onderzoek naar willen uitvoeren.

Na de pauze licht Calijn Hoexum haar presentatie ‘Ik weet wie je bent’ een onderzoek naar het dragen van naamkaartjes door medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov toe. Calijn is werkzaam als eerste verantwoordelijk begeleider op de Markenhof van Atlant Zorggroep in Beekbergen. Calijn begeleidt bewoners met Korsakov bij de alledaagse levensverrichtingen. De conclusie van haar praktijkonderzoek is onder andere dat het dragen van naambordjes zowel door medewerkers als door bewoners positief ervaren wordt.

Serge Walvoort, klinisch neuropsycholoog en werkzaam als programma manager bij het Topklinisch Centrum voor Korsakov en alcoholgerealateerde cognitieve stoornissen van Vincent van Gogh in Venray sluit de middag af met zijn presentatie ‘Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen en ziekte-inzicht’. In de presentatie komt onder andere de Q8 vragenlijst aan de orde. Dit is een vragenlijst om ziekte-inzicht bij patiënten met stoornisen in het gebruik van alcohol vast te kunnen stellen. Serge is afgelopen jaar gepromoveerd op het proefschrift ‘The neuropsychology of alcohol use disorder: A multimethod evaluation of cognition and ilness insight.

Het was een geslaagde middag en de opkomst was hoog. De sprekers op de bijeenkomst leveren een grote bijdrage in de innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van Korsakov. Nederland speelt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol en neemt een groot deel van de publicaties op zich.
Het Korsakovforum wordt jaarlijks georganiseerd, dus hou de agenda in de gaten!

Bron: https://www.korsakovkenniscentrum.nl/nieuws/geslaagd-korsakovforum-