Op 15 maart 2018 vond de Topcare Praktijk-en Wetenschapsmiddag plaats bij Korsakovcentrum Slingedeal van Leliezorggroep, te Rotterdam. Het thema van deze middag was ‘Bewegen in een dynamische wereld: over het vinden en kwijtraken van de weg’. De twee Topcare werkgroepen van Atlant verzorgden ieder een pitch van 5 minuten.

Marjoke Schaake en Marloes Broekhuis (werkgroep Korsakov) presenteerden het SAD project (Specifiek Arbeidsmatige Dagbesteding). Namens de werkgroep Huntington vertelden Nelleke van de Munt en Ellen Lanters over de methodiek ERM Riskmanagement; de toepassing van vroeg-signalering en signaleringsplannen bij gedragsontsporing / agressie bij cliënten met de ziekte van Huntington.

Thijs Houtappels opende deze middag met een indringend, persoonlijk verhaal over een familielid waarbij hij het belang onderstreepte van enerzijds het open en eerlijk contact met vertegenwoordigers en anderzijds van multidisciplinair overleg. Als vertegenwoordiger van het bestuur van de stichting Topcare benadrukte hij de groei van Topcare met nieuwe leden, de scholing en met het potentie-programma. Daarna volgde een lezing door Albert Postma, hoogleraar in de neuropsychologie. Albert ging in op het thema ´bewegen´: ‘we willen letterlijk in beweging komen voor cliënten in de specifieke doelgroepen van de Topcare centra, maar ook bewegen in een dynamische wereld, de wereld van onderzoeken, resultaten boeken en implementatie’.

In de middag was het tijd voor de pitches. Er werden projectideeën, lopende en afgeronde onderzoeken gepresenteerd door diverse disciplines afkomstig uit alle Topcare centra. De pitches van de Atlant werkgroepen werden goed ontvangen en naderhand werden er vragen gesteld. De middag werd gezamenlijk afgesloten en er was gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en sapje. Gegevens, complimenten en ideeën werden uitgewisseld, foto’s werden gemaakt. Het was een interessante, leerzame en inspirerende middag!