Refereerbijeenkomsten

Een belangrijk instrument binnen Atlant om intern kennis met elkaar te delen en te leren van elkaar zijn onze refereerbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende thema’s met elkaar besproken en gedeeld. Afhankelijk van het thema wordt de bijeenkomst verzorgd door een interne of externe spreker. Gemiddeld worden er vier bijeenkomsten (van anderhalf uur) per jaar georganiseerd. Iedere medewerker betrokken bij de Huntingtonzorg van Atlant is welkom bij deze bijeenkomst. Sinds 2018 wordt er met een officieel evaluatieformulier gewerkt.
Naast refereerbijeenkomsten vinden er informatiebijeenkomsten plaats over (externe) onderzoeken.

Onderwerpen

Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan bod komen zijn onder andere ‘Klachten; hoe kun je ze voorkomen, wat kun je er van leren?’, ‘seksualiteit en intimiteit’, ‘het effect van krachttraining in combinatie met voedingsadviezen op de spierkracht bij mensen met de ziekte van Huntington door fysiotherapeut’, ‘slaapproblemen bij de ziekte van Huntington’, ‘pitches met betrekking tot Huntington onderzoeken vanuit de pilot Topcare scholing en het Evidence project’ en ’presentatie van het campagne team Huntington’. Tevens vindt er altijd een terugkoppeling plaats van bezochte nationale én internationale congressen.

Onderwerp Datum
Refereerbijeenkomsten Doelgroep Huntington
Palliatieve zorg November 2018
Pitches met betrekking tot Huntington onderzoeken vanuit de pilot Topcare scholing en het Evidence project Mei 2018

Terugkoppelen van drie congresbezoeken:

1.       Congres EHDN 2017

2.      Samen beslissen met kwetsbare mensen, een uitdaging

3.       Het Gezonde Verpleeghuis

Maart 2018
Seksualiteit en intimiteit bij Huntington November 2017
Applicatie: ‘Eline spreekt’ ondersteuning in communicatie bij mensen met Huntington September 2017
Klachten; hoe kun je ze voorkomen, wat kun je er van leren? Mei 2017
Slaapproblemen bij de ziekte van Huntington, door externe deskundige en specialist Maart 2017
Het effect van krachttraining in combinatie met voedingsadviezen op de spierkracht bij mensen met de ziekte van Huntington door fysiotherapeut Paola Waanders Januari 2017
Coördinerend verpleegkundige ook wel bekend als casemanager November 2016
Rol van de mantelzorger, door mantelzorger Huntingtoncliënt Atlant en De Kap Juni 2016
Terugkoppeling IHA congres Warschau 2015 Januari 2016