Op woensdag 11 maart 2020 vond de promotieplechtigheid plaats van Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant. Zij heeft haar proefschrift ‘Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes’ in het openbaar verdedigd. In 2014 is zij samen met Atlant en de afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van VUmc onder begeleiding van prof. dr. Cees Hertogh gestart met de KORSAKOV-studie.

Na een bewonderingswaardige verdediging van Ineke kreeg zij het bericht dat ze zich vanaf nu officieel doctor (of PhD) noemen. De promotiecommissie was vol lof over het onderzoek van Ineke: het onderzoek draagt bij aan de kennis over het syndroom van Korsakov en de zorg voor deze mensen.

‘Het was ontzettend spannend, maar het ging heel erg goed! Ik heb vooral erg genoten en heb nu echt een supergevoel,’ aldus een tevreden Ineke. Mooi om te zien hoe veel Atlantcollega’s vorige week naar Amsterdam vertrokken om haar te steunen. Mooi om te zien hoe dit kan bijdragen aan het trotse gevoel van de medewerkers en verbinding.

Over het onderzoek

De KORSAKOV-studie betreft een beschrijvend onderzoek naar de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov die in het verpleeghuis verblijven en richtte zich specifiek op het voorkomen van probleemgedrag en ziekte-inzicht, en de onderlinge verbanden bij deze groep mensen. Aan dit onderzoek hebben diverse zorgorganisaties die betrokken zijn bij het Korsakov Kenniscentrum deelgenomen, waaronder Atlant.

Lees hier de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Hier is het volledige proefschrift te vinden.

Minisymposium ‘Korsakov op de kaart’

Voorafgaand aan de promotieplechtigheid werd een minisymposium gehouden worden. Het thema dat centraal stond: hoe kennisontwikkeling bijdraagt aan specialistische zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Na een heerlijke lunch opende prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar Ouderengeneeskunde & Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen van het UNO-VUmc, de middag.

Dagvoorzitter Thijs Houtappels, bestuurder Atlant en bestuurslid Korsakov Kenniscentrum, interviewde prof. dr. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie, Radboud Universiteit, Donders Instituut en voorzitter Wetenschapsraad Korsakov Kenniscentrum, over het syndroom van Korsakov en het doen van onderzoek, maar ook over zijn persoonlijke ervaringen. ‘De mevrouw met syndroom van Korsakov die ik op tv zag maakte zoveel indruk; die ben ik nooit vergeten.’

Dr. Anouk van Loon, neurowetenschapper en onderzoeker bij het UNO-VUmc, gaf de gasten een kijkje in het brein. Ze vertelde over haar onderzoek naar bewustzijn: hoe werkt dit in de hersenen? Door middel van illustraties, testjes en filmpjes nam zij de zaal mee in de wondere wereld van het bewustzijn én het onderbewustzijn.

Wat kunnen een kenniscentrum of expertisecentra met wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek betekenen voor de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov? Thijs Houtappels ging op onderzoek uit en maakte hiervan een prachtige vlog. Hij sprak met bewoners van Atlant, voorbijgangers op straat, specialisten van Atlant, de directeur van het Korsakov Kenniscentrum en ging langs bij Anno Plomp, coördinator strategie Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS. Benieuwd? Je kunt de video hier bekijken.

Hedwig de Vries, directeur behandeling en begeleiding bij Atlant, en Ester Willemse, programmamanager Expertisecentra bij Atlant, vertelden vervolgens hoe zo’n expertisecentrum er in de praktijk uit ziet. Ze starten met het verhaal van Maarten, een bewoner van Atlantlocatie Markenhof. Voor Maarten is het van groot belang dat we hem blijven zien als mens in wat zijn verlangens en vragen zijn en om hem daarbij te ondersteunen en wij denken dat een gespecialiseerd leefmilieu daarin kan helpen. Ester en Hedwig lichten vervolgens toe wat de bouwstenen zijn voor een dergelijk leefmilieu.

Je kunt het verhaal van Maarten in deze video bekijken.

Prof. dr. Cees Hertogh eindigde het symposium met een interessant verhaal over wilsbekwaamheid. Wat betekent dat eigenlijk: wilsbekwaam? En wat betekent dit voor het verlenen van zorg? Na de promotieplechtigheid van Ineke sloot dr. Hertogh af met een prachtige speech over de waardering voor Ineke, waarmee hij bijna negen jaar heeft samengewerkt tijdens haar promotie.