Nursing Home Research Congres in Rome

Op 13 en 14 september waren we bij het Nursing Home Research Congres in Rome. Dit is een wetenschappelijk congres waar wetenschappers van over de hele wereld hun onderzoeksresultaten presenteren.
Onderwerpen als Namaste, palliatieve zorg, neuropsychiatrische symptomen, polyfarmacie, ondervoeding, telemedicine en vallen stonden centraal.

Wat hebben we gebracht?

Ineke Gerridzen (specialist ouderengeneeskunde) heeft een presentatie gegeven over cliënten met het syndroom van Korsakov en de resultaten uit haar onderzoek naar neuropsychiatrische symptomen bij deze cliënten. Ze heeft hierbij o.a. een film laten zien van een dag uit het leven van één van de cliënten van de Markenhof. Een indrukwekkende film waar de mensen in de zaal geboeid naar zaten te kijken.

Ervaring

We zijn allemaal een ervaring rijker! Het is heel bijzonder om met een groep vanuit Zorg en Behandeling naar een wetenschappelijk congres in het buitenland te gaan. We hebben (opnieuw) gemerkt dat we in Nederland al heel ver zijn. We hebben kunnen netwerken en we hebben nu gezichten bij de bekende namen van het verpleeghuisonderzoek. Daarnaast kregen we veel waardering voor het feit dat we vanuit Atlant met een groep medewerkers hiernaar toe gingen.
“Dat zouden veel meer verpleeghuisorganisaties moeten doen!” was de reactie.

En hoe nu verder?

We zijn geïnspireerd geraakt op een aantal thema`s. Een (flink) aantal voorbeelden hiervan zijn:

Namaste

• De eerste resultaten van het Namaste Care-onderzoek zijn positief. Dit stimuleert om Namaste verder uit te gaan rollen binnen Atlant. Uitdaging is het goed betrekken van familie en vrijwilligers hierbij.

Voeding

• De invloed van de dagelijkse gang van zaken en de omgeving (ambiance) op eten en ondervoeding.
• Voeding in de laatste levensfase. Hoe lang ga je door? En hoe beslis je dat? Goed om daar eens over na te denken en iets van een richtlijn of afspraken over op papier te zetten voor heel Atlant.
• Ook goed om te zien dat ondervoeding binnen verpleeghuizen steeds meer op de agenda komt te staan. Een onderbelichte vorm van ondervoeding is die van de ‘sarcopenic obesity’. Iets om meer onder de aandacht te brengen

Doelgroepen

• Een polikliniek voor cliënten van een verpleeghuis met Alzheimer/dementie/cognitieve stoornis in Toulouse, speciaal ingericht om deze doelgroep te ontvangen.
• De doelgroep jong dementerenden en de verschillende rollen die zij hebben. Ze staan midden in het leven, werken nog, hebben economische verplichtingen en vaak nog jonge kinderen.
• Crisissituaties binnen de Psychogeriatrie, een zeer relevant onderwerp over een complex probleem uit de dagelijkse praktijk en nog nauwelijks gedefinieerd.

Advanced Care / End of life

• De Advanced Care Planning die ook passend is voor onze ‘jongere’ doelgroepen en hoe we hier aandacht aan geven. Hoe je de kwaliteit van de gespreksvoering/besluitvorming kunt verbeteren, b.v. bij specifieke doelgroepen zodat je de zorg kunt (blijven) geven in overeenstemming met de wensen van de cliënt.
• Hoe ga je hiermee om bij cliënten met het syndroom van Korsakov die geen ziekte-inzicht hebben? Komt een euthanasieverzoek wel eens voor bij deze doelgroep?
• Hoe voer je gesprekken rondom het levenseinde met de cliënt en het cliëntsysteem? En heb je dit zelf al wel eens besproken met je naasten?

Medicatie

• Polyfarmacie: met daaraan verbonden de werking van deze medicatie en de invloed die deze medicatie op elkaar heeft, hoe gaan we hiermee om?

Over het geheel genomen, kunnen we niet anders dan concluderen dat we geïnspireerd zijn geraakt en dat wij in Nederland al heel ver zijn in de ontwikkeling van zorg en behandeling.

Hoe gaan we dit verder delen?

Jolande Noij is gevraagd om een stukje te schrijven over onze ervaringen voor het tijdschrift van haar beroepsgroep Verenso en aan Ineke Gerridzen is gevraagd een artikel te schrijven over het syndroom van Korsakov voor hetzelfde tijdschrift. We gaan kijken of we ook een stukje kunnen publiceren in een tijdschrift voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Adri Mol (teamleider PG), Elise Arends (teamleider Korsakov), Peter Zeedijk (verpleegkundige Korsakov), Miranda Cornelissen (EVV PG op Koningin Wilhelmina), Laika Leopold (verpleegkundige Korsakov), Susan Gopalsamy (medewerker welzijn en activiteiten PG), Marjoke Schaake (begeleider DAC), Sabine van Egmond (diëtist), Jolande Noij (specialist ouderengeneeskunde), Ineke Gerridzen (specialist ouderengeneeskunde), Yvonne Zwaagstra (fysiotherapeut, onderzoeksbegeleider en praktijkonderzoeker)