Goed-Beter-Best bijeenkomsten

Vanaf 2015 wordt er gemiddeld vier keer per jaar een Goed-Beter-Best bijeenkomst georganiseerd binnen Atlant (equivalent van de refereerbijeenkomsten Huntington), met als doel intern kennis over een bepaald onderwerp uit te wisselen en hiervan te leren. Alle geïnteresseerde medewerkers kunnen aansluiten bij deze bijeenkomst. Ook externe deskundigen worden soms uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Sinds 2018 werken we met een officieel evaluatieformulier en worden de bijeenkomsten opgenomen in het Leerplein.

Onderwerpen

Hieronder een overzicht van onderwerpen die de afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen:
COPD (sept 2018)
– Ethische dilemma’s; seksualiteit (juni 2018)
– Foutloos leren bij de doelgroep Korsakov, door externe onderzoeker (febr. 2018)
– Ethische dilemma’s; hoe ver gaat vrijheid? (dec 2017)
– Klachten (sept. 2017)
– Nazorg na agressie; een verbeterplan (maart 2017)
– Wernicke Encelopathie (maart 2017)
– Marken ZuidER (juni 2016)
Ik weet wie je bent; onderzoek naar het dragen van naamkaartjes door medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov (2016)
– Presentaties van deelname International Nursing Home Research Conference (jan 2016)
– Dag Activiteiten Centrum: Onderzoek naar arbeidsmatige dagbesteding voor en door mensen met het syndroom van Korsakov (dec 2016)
– Zorg voor Liefde (dec 2016)
COPD, door externe deskundige (april 2016)