Atlant, locatie Markenhof, is voor vier jaar erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Korsakov.

In 2022 werden we al erkend als DEC voor twee jaar. Vlak voor de zomer hebben we onze doorontwikkeling laten zien, met dit fantastische nieuws als resultaat. 
Op 27 juni vond de visitatie op locatie Markenhof plaats. De commissie vroeg met name naar de stappen die we ondernomen hadden en waar nog kansen liggen voor de toekomst. Zij hebben gesproken met bewoners en de cliëntenraad, zorgprofessionals en medewerkers van ondersteunende diensten.  

Zo ziet het netwerk eruit 

De doelgroep Korsakov is aangewezen als één van de acht ‘laag volume hoog complex’ doelgroepen in de langdurige zorg: kleine, specifieke groepen cliënten met een complexe zorgvraag. Per doelgroep is een doelgroepnetwerk opgezet, om zowel de kwaliteit van zorg en welzijn als de kennisinfrastructuur goed te houden en te verbeteren.  

Het doelgroepnetwerk Korsakov bestaat uit een kenniscentrum (Korsakov Kenniscentrum), twaalf Regionale Expertisecentra (REC’s) en twee doelgroep Expertisecentra (DEC’s). We ontwikkelen samen kennis en expertise rondom de zorg, behandeling en begeleiding van mensen met een gerontopsychiatrische zorgvraag. We gaan door met waar we al mee bezig zijn: het leveren van zorg, advies, het doen van onderzoek en het delen van kennis. 

Ambitie van Atlant 

Atlant bestaat meer dan 130 jaar. Door de jaren heen is er veel veranderd. We zijn ons steeds meer gaan richten op het ondersteunen van mensen met specifieke ziektebeelden, die langdurige specialistische zorg nodig hebben. Waaronder mensen met het syndroom van Korsakov.

Meer weten over Expertisecentrum Korsakov? Meer informatie over het ziektebeeld, de onderzoeken of verpleeghuis Markenhof

Of kom in contact met onze zorgprofessionals

Delen: