De documentaire ‘Even vergeten’ toont het intense verhaal van een aantal bewoners met het syndroom van Korsakov die op Atlantlocatie Markenhof wonen. Judith van Schagen, Manager wonen zorg welzijn, was intensief betrokken bij de totstandkoming van de documentaire: ‘Je krijgt een mooie inkijk in het hoofd en gevoelsleven van de mensen met het syndroom van Korsakov.’

Ruim drie jaar geleden was het eerste contact tussen Atlant en regisseur Kim Smeekes. De bewoners en hun omgeving (familie, medebewoners, begeleiders en behandelaren) zijn langere tijd gevolgd. Je wordt als kijker echt meegenomen in de gedachten en gevoelens. Niet alleen van de mensen met Korsakov, maar ook van hun naasten en de zorgprofessionals. Wij hebben de film in concept gezien en waren echt geraakt. De documentaire laat de menselijke kant van Korsakov zien en geeft een beeld en de impact van het leven met het syndroom van Korsakov.

Vanuit Atlant, Doelgroep Expertisecentrum (DEC) Korsakov, hebben wij zeer intensief meegewerkt aan deze documentaire. We zijn ontzettend trots op het eindresultaat! William Bax, activiteitenbegeleider Markenhof, was nauw betrokken bij organisatie rondom de documentaire: ‘Wat ik heel mooi vind aan de documentaire is dat ze heel mooi laten zien wat Korsakov precies is. De bewoners worden heel waardig neergezet. Je ziet de mooie momenten die bewoners meemaken, maar ook de keerzijde: de alcoholproblematiek.’ Samen met collega Jolanda van den Brink, activiteitenbegeleider Markenhof, regelde William veel rondom de opnames,  zodat de regisseur Kim Smeekes, haar werk goed kon uitvoeren. Ook Jolanda is erg blij met het eindresultaat: ‘De mensen worden zo neergezet zodat je alles ziet. Je ziet hun goede dagen, maar ook de slechte. Het hele aspect van Korsakov komt naar voren. Ook wordt de rol van de zorg heel duidelijk zichtbaar. Je ziet hun worsteling hoe ze soms dingen aan moeten pakken, in het beste belang van de bewoners.’

Je ziet de documentaire op donderdag 5 januari 2023 om 22.10 uur op NPO2.

Collega’s Judith van Schagen, WIlliam Bax en Jolanda van den Brink vertellen waarom de documentaire de moeite waard is om te kijken.

Over het syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov ontstaat door een ernstig gebrek aan vitamine B1 (thiamine). Meestal is dat het gevolg van zelfverwaarlozing, slechte voeding en (in de meeste gevallen) in combinatie met een chronisch alcoholmisbruik. Overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte voedingsgewoonten kan leiden tot aantasting van bepaalde gedeelten van de hersenen, met als gevolg ernstige cognitieve stoornissen. De beschadiging van hersencellen bij het syndroom van Korsakov is onomkeerbaar.

Mensen met het syndroom van Korsakov in het verpleeghuis hebben zware regieproblematiek, in combinatie met ernstige fysieke en psychische problemen. Daarnaast ontbreekt het hen aan inzicht in de ziekte. Ze hebben 24/7 toezicht en begeleiding nodig om escalatie te voorkomen (naast de somatische zorg die zij behoeven). De meeste cliënten hebben geen of een zeer beperkt sociaal netwerk of een sterk verstoord sociaal netwerk. Vaak komt dat door hun verslavingsgedrag en uitputting bij de mensen in hun sociale netwerk.

Atlant doelgroep expertisecentrum Korsakov

Atlantlocatie Markenhof is een Doelgroep Expertisecentrum Korsakov (DEC). Dat betekent dat we samen met dertien andere zorgorganisaties en het Korsakov Kenniscentrum de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov in Nederland naar een nog hoger niveau brengen. Als DEC heeft Atlant onder andere een rol in het delen van kennis en expertise. Dat kan bijvoorbeeld door middel van deelname aan of het organiseren van bijvoorbeeld webinars of symposia, maar ook door consultatie en advies voor een individuele cliënt. Door de ‘last resort’-functie hebben we de taak om voor mensen met de meeste complexe zorgvraag de juiste plek te vinden. Daarnaast ontwikkelt een DEC nieuwe kennis en inzichten door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Deze kennis en inzichten delen we intern en extern, om het gebruik ervan in de praktijk te stimuleren. Onderzoek, kennis delen en zorg zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Atlant biedt zorg, welzijn, begeleiding, behandeling, scholing en consultatie voor mensen met het syndroom van Korsakov en hun behandelaren. Meer informatie: atlant.nl

Over Kim Smeekes

Regisseur Kim Smeekes heeft een passie voor het vertellen van verhalen op een eerlijke en oprechte manier. Het is voor haar belangrijk om personages echt te leren kennen en dit te vertalen naar het grote doek; dit is waarom ze filmmaker is geworden. Haar belangrijkste speerpunt bij het maken van films is voor haar de diepe band met haar personages, om daaruit resulterend een eerlijke en oprechte film te creëren die impact kan hebben. Voordat ze freelance regisseur werd, werkte Kim tien jaar voor BNNVARA aan verschillende programma’s en documentaires. Shows als Je Zal Het Maar Zijn, 3 op Reis en Trippers brachten haar de hele wereld over. De verhalen variëren van de War on Drugs in Mexico, de crackepidemie in Brazilië tot de bendeoorlogen in El Salvador. In 2019 maakte ze de documentaire Voor het donker wordt, een film over twee zussen (17 & 19 jaar oud) met het syndroom van Usher, waardoor ze langzaam doof en volledig blind worden. Deze film werd zeer positief ontvangen door de nationale en internationale pers. Onlangs werd ze genomineerd voor een prestigieuze Rose d’or prijs met de regie van de Klokhuis aflevering, Je lijf is van jou.

Delen: