Bezoek en nieuwe bewoners weer welkom

Na een intensieve periode in deze coronatijd, zijn de organisaties voor ouderenzorg Atlant, Zorggroep Apeldoorn en KleinGeluk verheugd dat zij weer de deuren kunnen openen voor bezoek en nieuwe bewoners. De pilot waarbij 25 verpleeghuizen op proef een bezoekregeling startten, liet goede resultaten zien. Daardoor kunnen bewoners nu op meer locaties, onder voorwaarden, weer bezoek van hun naasten ontvangen.
Vanuit de stabielere situatie met ruimere bezoekmogelijkheden worden nieuwe bewoners nu ook weer hartelijk verwelkomd. Als de thuissituatie niet meer veilig is, waarbij hulp en ondersteuning nodig is, kunt u bij de zorgorganisaties terecht voor gerichte professionele zorg- en dienstverlening.

Veilig en verantwoord

‘Veilig en verantwoord’, dit staat bij alle drie de zorgorganisaties voorop bij het weer meer open zetten van hun deuren. De gezondheid en het welzijn van de bewoners staat altijd centraal. Hierbij vormen de basisrichtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en veiligheid het uitgangspunt. “We willen daarbij de juiste balans bewaken tussen aan de ene kant het voorkomen van besmetting en verspreiding en aan de andere kant het bieden van perspectief en kwaliteit van leven aan bewoners”, luidt de gezamenlijke opvatting van de drie zorgbestuurders.

Bezoekers en instroom bewoners

Vanaf 25 mei is een ruimere bezoekregeling mogelijk in verpleeg- en verzorgingshuizen. Op locaties waar zich geen coronabesmettingen voordoen, mag elke bewoner nu onder voorwaarden één bezoeker ontvangen. Op dit moment zijn alledrie de organisaties gelukkig coronavrij. Dit biedt hen de gelegenheid om de ontvangst van beperkt bezoek te organiseren. Het is fijn om de ontmoeting zo weer een stap dichterbij te kunnen brengen.
Achter de schermen wordt nu druk gewerkt om de deuren weer stap voor stap meer open te kunnen zetten. Gezien de te treffen maatregelen hierbij, komt er een flinke organisatie bij kijken en wordt er een tijdspad gehanteerd om de bezoekregeling zo goed en veilig mogelijk in te gaan zetten. Bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken is er vanaf 25 mei maatwerk per afdeling mogelijk voor bezoek, waarna tussen 25 mei en 15 juni 2020 wordt toegewerkt naar een meer uitgebreide bezoekregeling. Bij Atlant en KleinGeluk kan er weer bezoek komen vanaf 2 juni. Daarnaast zijn de organisaties verheugd dat zij door de combinatie van de verruiming van de bezoekregeling en het weer coronavrij zijn ook weer nieuwe bewoners kunnen verwelkomen.

Dichterbij ontmoeten

De drie organisatie zetten zich tijdens de coronacrisis al voortdurend in voor het dichterbij brengen van ontmoeting en activiteiten. Er zijn al verschillende ontmoetingsmogelijkheden gecreëerd. Hierbij kunnen bewoners en dierbaren elkaar weer, op veilige afstand van minimaal 1,5 m., dichterbij ontmoeten. Zo wordt bijvoorbeeld de Kom op Visite kar ingezet en worden er op basis van al veel bestaande structuren veel buitenruimtes benut, met ter bescherming toevoeging van hekken en gebruik van plexiglas en tenten. Bewoners kunnen zo ook weer een gezonde, frisse neus halen. Ook vinden er verschillende activiteiten plaats, zoals bewegingslessen en muziekoptredens. Dit gebeurt op veilige afstand, bijvoorbeeld in de binnentuin of vanuit buiten voor de bewoners die dan binnen op het balkon of via het open raam toekijken. Daarnaast kunnen bewoners en hun naasten elkaar ook digitaal ontmoeten via onder meer beeldbellen en skypen. Een makkelijke, snelle en laagdrempelige manier waar veel gebruik van wordt gemaakt. Het wordt erg gewaardeerd om zo even met de naaste te praten en ook te kunnen zíen dat het goed gaat.

Delen: